کد مطلب : 14483 تاریخ مطلب : 1396/02/30

بيست و سومين نمايشگاه بين الملي صنايع کشاورزي،ماشين آلات و صنايع وابسته

بدينوسيله از جنابعالي دعوت بعمل مي آيد تا از بيست و چهارمين نمايشگاه بين المللي صنايع کشاورزي، مواد غذايي، ماشين آلات و صنايع وابسته، غرفه گروه صنعت غذاي قريشي واقع در سالن 8 و 9 غرفه 73 در محل دائمي نمايشگاه هاي بين المللي تهران بازديد فرماييد.

2 الي 5 خرداد
9 صبح الي 17 بعد از ظهر
نیمتا روزنامه های کثیرالانتشار کشور