کد مطلب : 36863 تاریخ مطلب : 1397/10/25 منبع : فرصت امروز

گوشت چند دست مي چرخد، گران مي شود!

معاون توسعه بازرگاني و صنايع وزير جهاد کشاورزي اعام کرد که يکي از دلايل گراني گوشت قرمز اين است که گوشت وارداتي دست به دست مي شود و با دلالي گران تر از آن چيزي که بايد به دست مردم مي رسد که اميدواريم نظارت ها ادامه داشته باشد.

در ماه گذشته قيمت گوشت قرمز روندي افزايشي داشت و به هزار تومان هم در بازار رسيد و براساس آخرين آمار 85کيلويي منتشرشده از بانک مرکزي در هفته منتهي به سي ام آذرماه امسال، درصد 8.5 متوسط قيمت خرده فروشي هر کيلوگرم گوشت قرمز درصد نسبت به هفته مشابه 51.9نسبت به هفته مشابه ماه قبل و سال قبل افزايش داشته است، به گونه اي که هر کيلوگرم گوشت تومان در 764 هزار و 68گوسفند با استخوان به صورت ميانگين سطح شهر تهران و هر کيلوگرم گوشت گاو و گوساله بي استخوان درصد و 47.8 تومان فروخته شده است و به ترتيب 960 هزار و 68 درصد نسبت به هفته مشابه سال قبل گران تر معامله مي شود.
66.5 در اين رابطه علي اکبر مهرفرد - معاون توسعه بازرگاني و صنايع وزير جهاد کشاورزي - به ايسنا، گفت: هم اکنون مشکل خاصي در تامين گوشت قرمز وجود ندارد و واردات آن نسبت به گذشته بيشتر شده و توليد آن هم تغييري نسبت به گذشته نداشته است اما مسئله دلالي يکي از عوامل گراني گوشت قرمز در بازار است.
وي افزود: هم اکنون واردات گوشت برزيلي و گوشت گوسفندي بيشتر از گذشته شده است، اما مشکاتي در توزيع آن وجود دارد و آنقدر دست به دست مي شود که با نرخي که بايد به دست مصرف کنندگانن مي رسد. مهرفرد ادامه داد: همين دست به دست شدن ها و دلالي ها عامل گراني گوشت قرمز شده و دست هايي وجود دارد که در اين ميان در حال سودجويي به نفع خودشان و به زيان مردم هستند. معاون توسعه بازرگاني و صنايع وزير جهاد کشاورزي تاکيد کرد: نظارت ها از سوي دفتر نظارت وزارت جهاد کشاورزي و دستگاه هاي نظارتي متولي ادامه دارد و بيشتر شده است که اميدواريم با همه سودجويان در اين بازار برخورد کنند تا بتوانيم بازار گوشت قرمز را تنظيم کنيم. به گزارش ايسنا، براساس آخرين مصوبه ستاد تنظيم بازار قيمت هر کيلوگرم گوشت گوسفند منجمد قطعه بندي شده وارداتي که از مبدأ هزار 26 مغولستان، ارمنستان و قزاقستان به کشور وارد مي شود بين هزار تومان براي يک 40 تومان براي يک کيلوگرم قلوه گاه و 700و کيلوگرم ران است و با اين نرخ ها بايد به دست مصرف کنندگان برسد.
آذرماه 13همچنين براساس جديدترين مصوبه اين ستاد مورخ سال جاري درباره قيمت اجزا و قطعات گوشت گوسفندي تازه وارداتي از استراليا و گوشت وارداتي از آسياي ميانه دو جدول منتشر شده 28است که هر کيلوگرم گوشت گوسفندي تازه استراليايي بايد بين تومان بسته به نوع گوشت 500 هزار و 52 تومان تا 500هزار و و اجزاي آن براي مصرف کنندگان قيمت داشته باشد و قيمت هر 500 هزار و 28کيلوگرم گوشت وارداتي از مبدأ آسياي ميانه بين تومان براي يک کيلوگرم فيله ممتاز 500 هزار و 67تومان تا حداکثر تعيين شده است.
نیمتا روزنامه های کثیرالانتشار کشور