کد مطلب : 38198 تاریخ مطلب : 1398/01/19 منبع : اتاق اصناف ايران

تسهيل صدور مجوزهاي کسب و کار

مشاور اقتصادي و برنامه‌ريزي اتاق اصناف ايران گفت: با مصوبه جديد هيأت مقررات زدايي و تسهيل صدور مجوز‌هاي کسب و کار، از ابتداي ارديبهشت ماه سال 1398 دريافت پروانه کسب از طريق درگاه صدور مجوزهاي کسب و کار در سراسر کشور به سهولت قابل انجام است.

محمدباقر مجتبايي مشاور اقتصادي و برنامهريزي اتاق اصناف ايران در گفتگو با راديو اقتصاد با اشاره به روشهاي دريافت پروانه کسب از طريق درگاه صدور مجوزهاي کسب و کار از ابتداي ارديبهشت ماه سال 1398، گفت: با مصوبه جديد هيأت مقرراتزدايي و تسهيل صدور مجوزهاي کسب و کار، از ابتداي ارديبهشت ماه سال 1398 براي دريافت پروانه کسب از طريق درگاه صدور مجوزهاي کسب و کار سراسر کشور به سهولت قابل انجام است.
به گفته وي، پيشتر روند اخذ پروانه کسب در مرحله اول به صورت کاملا فيزيکي و با مراجعه به اتحاديهها شکل ميگرفت و متقاضي براي اخذ استعلامهاي لازم از سازمانهاي مختلف با چالش مشکلات اداري و کاغذ بازي مواجه ميشد.
مجتبايي افزود: درگاه صدور مجوزهاي کسب و کار در نقاط مختلف شهرها که با اعطاي خدمات به شهروندان در حال فعاليت هستند با دفاتر پيشخوان دولت متفاوت است.
وي تصريح کرد: در درگاه اينترنتي که به اين منظور طراحي شده است، تمامي مجوزهاي کشور (حدود 2200 پرونده) به مرور وارد اين پايگاه خواهد شد و همچنين ميتوان گفت که در راستاي شکلگيري دولت الکترونيک و بهبود فضاي کسب وکار، اتاق اصناف ايران و مرکز امور اصناف و بازرگانان پيشرو بودهاند و تمام مجوزها براي اولين بار بر روي اين درگاه اينترنتي ثبت خواهد شد.
مشاور برنامهريزي اتاق اصناف ايران با بيان اينکه در حال حاضر نيز اين سايت قابل مشاهد است، تصريح کرد: در حال حاضر تنها مجوزي که فرآيند اجرايي صدور آن از اين طريق شروع شده، پروانههاي کسب اصناف است. وي افزود: مزيت اين فرآيند اين است که اکثر استعلامهاي لازم از ابتداي ارديبهشت سال آينده به صورت مکانيزه انجام ميشود. در حال حاضر دسترسي وزارت صمت در ارتباط با برخي سازمانها محدود است، ولي از سال آينده اين سايت به عنوان پنجره واحد صدور مجوزهاي سراسر کشور فعاليت خواهد کرد.
بنا به گفته وي اين مهم در دستور کار هيئت مقرراتزدايي و وزارت اقتصاد است و اين وزارتخانه به صورت پيشرو اين حرکت را آغاز کرده و همه اطلاعات متقاضي (اعم از آدرس، تحصيلي، شغلي، مالياتي) با وارد کردن کد ملي در اين سامانه قابل مشاهده است.
وي گفت: اين اقدامي موثر و مهم براي رونق و بهبود فضاي کسب و کار براي کارآفرينان خواهد بود و از سال آينده تمامي مجوزها در فرآيند مکانيزه شدن قرار ميگيرند.
مجتبايي اظهار کرد: با اين روش فرايند زماني اخذ مجوز از 105 روز در ابتداي امر به 45 روز خواهد رسيد و اميدواريم در مراحل بعد اين فرايد زماني به 20 روز کاهش يابد.
مشاور اقتصادي اتاق اصناف ايران تصريح کرد: در اين فرآيند مکانيزه شدن دادن مجوز نه تنها جايگاه اتحاديهها را ضعيف نميکند بلکه اتحاديهها به دليل در اختيار داشتن اطلاعات کاملتر و دقيقتر از متقاضيها با قدرت بيشتري عمل خواهند کرد.
گفتني است، با مصوبه جديد هيأت مقرراتزدايي و تسهيل صدور مجوزهاي کسب و کار، از ابتداي ارديبهشت ماه سال 1398 براي دريافت پروانه کسب از دفاتر صدور مجوزهاي کسب و کار و مجوزهاي کشور (www.g4b.ir) به سهولت قابل انجام است. لازم به ذکر است اين موضوع در بيست و ششمين نشست هيأت مقرراتزدايي و تسهيل صدور مجوزهاي کسب و کار، به رياست وزير امور اقتصادي و دارايي و با حضور نمايندگان سه قوه و تشکلهاي بخش خصوصي به تصويب رسيد.
نیمتا روزنامه های کثیرالانتشار کشور