کد مطلب : 38231 تاریخ مطلب : 1398/01/26 منبع : اتاق اصناف ايران

بررسي کاهش ماليات بنگاه‌هاي اقتصادي به زودي در صحن

محمدرضا پور ابراهيمي داوراني رئيس کميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسلامي در تشريح نشست کميسيون اقتصادي با حضور وزراي امور اقتصادي و دارايي، صنعت، معدن و تجارت، رئيس کل بانک مرکزي، روساي اصناف ايران و بازرگاني گفت: اين نشست نخستين نشست مشترک کميسيون اقتصادي با اعضاي تيم اقتصادي دولت در سال 98 بود که مهمترين دستور کار اين جلسه رونق توليد و تحقق شعار سال بود.
نماينده مردم کرمان و راور در مجلس شوراي اسلامي با بيان اينکه در نشست امروز کميسيون سرفصلها و برنامههاي مرتبط با وزارتخانههاي صنعت، معدن و تجارت و امور اقتصادي و دارايي و همچنين بانک مرکزي براي حمايت از توليد تبيين شد، افزود: در اين نشست پيرامون سياستهاي ارزي و پولي، تعيين نرخ سود سپردههاي بانکي و به تبع آن نرخ تأمين مالي اقتصاد، تبادل نظر صورت گرفت و همچنين درباره سياستهاي مالياتي و اقداماتي که وزارت امور اقتصادي و دارايي در خصوص وضعيت جذب سرمايهگذاري خارجي، تأمين مالي از طريق بازار سرمايه و موضوعات مرتبط با تحولات ساختار نظام بانکي بحث و بررسي صورت گرفت.

کميسيون اقتصادي براي بهبود شرايط در بخشهاي مختلف هماهنگيهاي لازم را با دولت انجام ميدهد

وي ادامه داد: در نشست امروز کميسيون اقتصادي، وزرا مهمترين برنامههاي خود را به صورت کلي براي رونق توليد در سال جاري ارائه کردند و مقرر شد در جلسات آينده جزئيات برنامهها مورد بررسي قرار گيرد.
پورابراهيمي با بيان اينکه کميسيون اقتصادي براي بهبود شرايط در بخشهاي مختلف هماهنگيهاي لازم را با دولت انجام ميدهد، تأکيد کرد: يکي از توافقاتي که در جلسه امروز صورت گرفت موافقت با کاهش نرخ ماليات بر عملکرد بنگاههاي اقتصادي بود که پيش از اين بين مجلس و دولت در اين باره مذاکراتي صورت گرفته بود و وزير اقتصاد در جلسه امروز موافقت خود را با کاهش اين نرخ اعلام کرد.
وي با اشاره به اينکه قرار است کميسيون اقتصادي در قالب طرحي دو فوريتي موضوع کاهش نرخ ماليات بر عملکرد بنگاههاي اقتصادي را به صحن علني مجلس ارائه دهد، افزود: کاهش اين نرخ به رونق توليد در کشور کمک ميکند.
عضو شوراي عالي هماهنگي اقتصادي قواي سهگانه با بيان اينکه بانک مرکزي در نشست امروز برنامههاي خود براي سال جاري را اعلام کرد، ادامه داد: تثبيت نرخ ارز و جلوگيري از نوساناتي که در سال گذشته اتفاق افتاده از جمله برنامههاي بانک مرکزي در سال جاري است.

هر چه در مبارزه با قاچاق کالا موفقتر عمل شود رونق توليد بيشتر ميشود

وي با اشاره به مطرح بودن طرح بانک مرکزي در مجلس تصريح کرد: طرح بانک مرکزي جمهوري اسلامي، استقلال اين بانک از دولت را به دنبال دارد و سبب ساماندهي سياستهاي ارزي و پولي کشور ميشود.
پورابراهيمي از بررسي با فوريت لايحه اصلاح قانون ماليات بر ارزش افزوده در نشست هفته آينده صحن علني مجلس خبر داد و افزود: پس از تصويب اين قانون ماليات بر ارزش افزوده به جاي توليد به مصرف اصابت ميکند.
رئيس کميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسلامي با اشاره به بازگشت لايحه اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز از قوه قضائيه گفت: هر چه در مبارزه با قاچاق کالا موفقتر عمل شود رونق توليد بيشتر ميشود چرا که اين دو با يکديگر رابطه مستقيم دارند.
نیمتا روزنامه های کثیرالانتشار کشور