کد مطلب : 38243 تاریخ مطلب : 1398/01/27 منبع : خبرگزاري فارس

اختيار تقسيط بدهي‌ و بخشودگي جرايم مالياتي به مديران استاني تفويض شد

سرپرست سازمان امور مالياتي اختيار تقسيط بدهي‌هاي مالياتي و بخشودگي جرايم مالياتي موضوع قانون ماليات‌هاي مستقيم و ماليات برارزش افزوده را به مديران استاني تفويض کرد.

به گزارش خبرنگار اقتصادي خبرگزاري فارس، سرپرست سازمان امور مالياتي اختيار تقسيط بدهيهاي مالياتي و بخشودگي جرايم مالياتي موضوع قانون مالياتهاي مستقيم و ماليات برارزش افزوده را به مديران استاني تفويض کرد.
در اين نامه که در تاريخ 25 فروردين 98 صادر شده آمده است: نظر به اهميت تحقق به موقع درآمدهاي مالياتي، رعايت اصل عدم تمرکز و اجتناب از انجام مکاتبات متعدد و اتلاف وقت موديان محترم مالياتي، همچنين به منظور تسريع در امر وصول ماليات و پيرو بخشنامههاي شماره 200/97/2 مورخ 1397/1/26 و شماره 200/97/49 / ص مورخ 1397/3/23 با موضوع بخشودگي جرائم قابل بخشش و تقسيط بدهي مالياتي، بدين وسيله اختيارات قانوني مندرج در هر دو بخشنانه مورد اشاره تا اطلاع ثانوي به مديران کل امور مالياتي سراسر کشور تفويض ميگردد.

نیمتا روزنامه های کثیرالانتشار کشور