کد مطلب : 38274 تاریخ مطلب : 1398/02/03 منبع : فرصت امروز

کلاه ماليات بر ارزش افزوده سرتان نرود!

طبق قانون برخي از صنوف عرضه‌کننده مواد غذايي از پرداخت ماليات بر ارزش افزوده معاف هستند که از آنها مي‌توان به واحدهاي صنفي عرضه‌کننده جگر، دل، قلوه، کله پاچه، کبابي، آش، حليم، اغذيه‌فروشان خرد، واحدهاي بيرون‌بر و تهيه غذا اشاره کرد. بنابراين در صورت تهيه غذا از اين واحدها دقت کنيد که مبلغي به عنوان 9 درصد ماليات بر ارزش افزوده از شما دريافت نکنند.

از انتهاي دهه 80 اقتصاد ايران با ماليات بر ارزش افزوده آشنا شد که با گذشت زمان ميزان اين ماليات رفته رفته افزايش يافت و در حال حاضر به 9 درصد رسيده است.
ماليات بر ارزش افزوده بر قيمت نهايي کالا و خدمات افزوده شده و از مصرفکننده نهايي اخذ ميشود. البته طبق قانون برخي صنوف از پرداخت ماليات بر ارزش افزوده معاف هستند که اين موضوع به معني آن است که اين صنوف نبايد ماليات 9 درصدي را از مشتريان خود دريافت کنند با اين حال به کررات ديده ميشود که برخي واحدهاي صنفي عرضهکننده مواد غذايي عليرغم معاف بودن از اين ماليات، آن را از مصرفکنندگان دريافت ميکنند.
در اين شرايط جاي سوال دارد که طبق قانون کدام واحدهاي صنفي عرضهکننده محصولات غذايي مشمول و کدام معاف از دريافت و پرداخت ماليات بر ارزش افزوده هستند.
در اين رابطه اسدالله احمدي - رئيس اتحاديه اغذيهفروشان - به ايسنا گفت: واحدهاي صنفي زيرمجموعه اتحاديه اغذيهفروشان به دو دسته واحدهاي صنفي خرد و واحدهاي صنفي زنجيرهاي که به ثبت شرکتها رسيدهاند تقسيم ميشوند. با توجه به اين تقسيمبندي، واحدهاي صنفي خرد سطح شهر از دريافت و پرداخت ماليات بر ارزش افزوده معاف هستند و واحدهاي زنجيرهاي که در سامانه ثبت شرکتها نام آنها قيد شده است بايد به سازمان امور مالياتي 9 درصد ماليات بر ارزش افزوده پرداخت کنند.
وي خاطرنشان کرد: البته در شرايط فعلي با توجه به کاهش حجم تقاضا از سوي مشتريان و ايجاد فضاي رقابتي، بسياري از واحدهاي زنجيرهاي ماليات بر ارزش افزوده را از مشتريان دريافت نميکنند.
همچنين خسرو ابراهيمينيا - رئيس اتحاديه صنف دارندگان تالارهاي پذيرايي و تجهيز مجالس - اظهار کرد: تمام واحدهاي صنفي زيرمجموعه اين اتحاديه بايد ماليات بر ارزش افزوده را از مشتري دريافت و به سازمان امور مالياتي پرداخت کنند.
غلامحسين شيرازي - رئيس اتحاديه فروشندگان دل، جگر و قلوه - يادآور شد: تمام واحدهاي صنفي زيرمجموعه اين اتحاديه از دريافت و پرداخت ماليات بر ارزش افزوده معاف هستند و نبايد از مشتري مبلغي به عنوان ارزش افزوده دريافت کنند.
اين در حالي است که حسين رواسي - رئيس اتحاديه طباخان، فروشندگان کله و پاچه و سيرابي تهران - و حسين محمدي - رئيس اتحاديه کبابي، حليم و آشپزندگان تهران - نيز از معافيت واحدهاي صنفي زيرمجموعه اتحاديه خود خبر ميدهند و تاکيد دارند که اين واحدهاي صنفي حق دريافت ماليات بر ارزش افزوده از مشتريان را ندارند.
همچنين سيدعلي اصغر ميرابراهيمي- رئيس اتحاديه دارندگان رستوران و سلف سرويس - تاکيد کرد: تمام واحدهاي زيرمجموعه اتحاديه مذکور بايد ماليات بر ارزش افزوده را دريافت و پرداخت کنند.
اما در اين زمينه علي اکبر نريماني- رئيس اتحاديه چلوکباب و چلو خورشت - گفت: واحدهاي صنفي زيرمجموعه اين اتحاديه به دو دسته واحدهاي بيرونبر و رستوران دارها تقسيم ميشوند که واحدهاي بيرونبر از پرداخت ماليات بر ارزش افزوده معاف بوده و واحدهاي رستوراني که داراي سالن هستند بايد ماليات بر ارزش افزوده را از مشتري دريافت و پرداخت کنند.
نريماني در پاسخ به اين سوال که برخي از واحدهاي صنفي که داراي بخش بيرونبر و رستوران در دو قسمت مجزا با يک واحد آشپزخانهاي هستند در دريافت و پرداخت ماليات بر ارزش افزوده چگونه بايد رفتار کنند، اظهار کرد: اين دسته از واحدهاي صنفي بايد با توجه به رسته قيد شده در پروانه کسب به دريافت و پرداخت ماليات بر ارزش افزوده اقدام کنند.
حال با توجه به اين تفاسير صنوف عرضهکننده جگر، دل، قلوه، کله پاچه، کبابي، آش، حليم، اغذيه فروشان خرد، واحدهاي بيرونبر و تهيه غذا از پرداخت ماليات بر ارزش افزوده معاف هستند و مابقي واحدهاي رستوراني بايد ماليات بر ارزش افزوده را دريافت و به سازمان امور مالياتي پرداخت کنند.
نیمتا روزنامه های کثیرالانتشار کشور