کد مطلب : 38487 تاریخ مطلب : 1398/03/04 منبع : اتاق اصناف ايران

کمبودي در خصوص کالاي اساسي وجود ندارد

رئيس اتاق اصناف: هيچ کمبودي در خصوص کالا‌هاي اساسي نداريم و اين رفتار مصرف کننده هاست که بعضا موجب کاهش موجودي در بازار مي‌شود

سعيد ممبيني افزود: خريد و فروش يک فرآيندي است که علاوه بر اينکه اقتصادي محسوب ميشود، اجتماعي هم هست و در حقيقت همان قدر که يک فروشنده موجب ايجاد تکانه در وضعيت بازار ميشود رفتار مصرف کنندهها هم ميتواند همين اتفاق را رقم بزند.
وي ادامه داد: با توجه به تلاشهاي خوبي که صورت گرفته ما هيچ کمبودي در خصوص کالاهاي اساسي نداريم و فقط اين رفتارها است که ممکن است باعث برخي کاهش موجوديها در بازار و به دنبال آن باعث تغييرات در قيمتها شود.
رئيس اتاق اصناف افزود: من توصيه ميکنم که مصرف کنندگان تحت تاثير شايعات قرار نگيرند، زيرا همه تلاش ما و مسئولين دولتي و بخش خصوصي تامين نيازهاي مردم به ويژه در خصوص کالاهاي اساسي است و ما اميدواريم که هيچ کمبودي نداشته باشيم.
ممبيني در خصوص تامين کالاهاي اساسي در ماه رمضان گفت: اصناف در ماه مبارک رمضان با برنامه فروش ويژه و داير کردن نمايشگاههاي ويژه در برخي مناطق کشور، کالاهاي مورد نياز و اساسي را با قيمتهاي مصوب در اختيار مصرف کنندگان قرار دادند و ما امسال هيچ کمبودي در خصوص کالاهاي اساسي و کالاهاي مرتبط با ماه رمضان تا امروز نداشتيم.
وي ادامه داد: اصناف به عنوان آخرين حلقه در زنجيره تامين، نقش رصد بازار و پيش بيني از وضعيت کمبود کالاها را به عهده دارند و همواره تلاش کردند که با اطلاع رساني به دستگاههاي تامين کننده مواد مختلف، مواد مورد نياز را تهيه کنند.
ممبيني گفت: دستگاه نظارتي نيز وظيفه کنترل بازار را بر عهده دارند و با توجه به اعمال نظارت و بازرسيهايي که در سطح بازار انجام شده، تلاش شده که از هر گونه افزايش قيمت جلوگيري شود.
رئيس اتاق اصناف افزود: دستگاههاي متولي و اتاق اصناف تلاش دارند که نظارت و بازرسي توسط خود اصناف که مورد اعتماد مردم و همچنين خود اصناف هستند، صورت بگيرد و تا امروز اصناف کارنامه قابل قبولي داشتند.
وي با اشاره به اينکه تا امروز موارد تخلفي هم بوده گفت: با مشارکت بازرسي اصناف، سازمان حمايت و تعزيرات حکومتي برخي تخلفات وجود داشته که در خصوص آنها پرونده تشکيل شده و به موارد تخلف هم رسيدگي ميشود.
نیمتا روزنامه های کثیرالانتشار کشور