کد مطلب : 38525 تاریخ مطلب : 1398/03/11 منبع : مهر

نرخ ماليات 90 درصد موديان صنفي در سال 97 تغيير نمي‌کند

رئيس اتاق اصناف ايران از توافق با سازمان مالياتي درباره ماليات موديان صنفي خبر داد و گفت: نرخ ماليات 90 درصد موديان صنفي در سال 97 تغيير نمي‌کند

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از اتاق اصناف ايران، سعيد ممبيني با اشاره به اقدامات اتاق اصناف ايران در حوزه مالياتي موديان صنفي گفت: آخرين توافقاتي که در پي جلسه مشترک با رئيس سازمان امور مالياتي کشوربه دست آمد، استفاده از ظرفيتها و اختيارات تبصره ماده 100 قانون مالياتهاي مستقيم است. بر اين اساس بيش از 90 درصد از موديان مالياتي صنفي در سال 97 هيچگونه افزايشي را نسبت به سال 96 در حوزه ماليات تجربه نخواهند کرد.
وي افزود: اين به شرطي است که وفق تبصره مذکور مجموع فروش کالا و خدمات اين موديان حداکثر 30 برابر معافيت ماده 86 قانون مالياتهاي مستقيم (يعني رقمي برابر با 8.280.000.000 رالک) باشد. براين اساس حدود 3 درصد از موديان صنفي که ماليات محاسبهشده سال 1396 آنها مبلغي بين 2.5 ميليون تومان تا 5 ميليون تومان است، حداکثر 5 درصد نسبت به سال 96 افزايش ماليات را پرداخت خواهند کرد.
ممبيني به وضعيت گروه سوم موديان صنفي اشاره کرده و گفت: چيزي در حدود 2 درصد موديان مالياتي صنفي هم هستند که در سال 1396 مالياتي بين 5 تا 10 ميليون تومان پرداخت کردهاند. اين گروه هم حداکثر مشمول 9 درصد افزايش ماليات در سال 1397 خواهند شد.
بنا به گفته وي، جلساتي با هدف کاهش فشار بر روي واحدهاي صنفي در سطوح مختلف کارشناسي و مديريتي ميان اتاق اصناف ايران و سازمان امور مالياتي برگزار شده است.
وي عدم افزايش نرخ ماليات بيش از 90 درصد از موديان مالياتي صنفي را يکي از دستاوردهاي جلسات اتاق اصناف ايران و سازمان امور مالياتي اعلام کرد.
نیمتا روزنامه های کثیرالانتشار کشور