کد مطلب : 6111 تاریخ مطلب : 1395/07/01

اسامي شرکت‌هاي منتخب توزيع دستگاه‌هاي مکانيزه فروشگاهي بزودي اعلام مي‌شود

نايب رئيس اول اتاق اصناف ايران گفت: از طريق روزنامه‌هاي کثيرالانتشار بزودي اسامي شرکت‌هايي که براي توزيع دستگاه‌هاي مکانيزه فروشگاهي اعلام آمادگي کرده‌اند، اعلام مي‌شود.

جلالالدين محمد شکريه درباره اقدامات انجام شده براي تجهيز اصناف به نصب صندوقهاي مکانيزه فروشگاهي گفت: از طريق سامانه اتاق اصناف ايران، روزنامههاي کثيرالانتشار و همچنين دعوت رسمي و کتبي از شرکتهاي توليدکننده نرمافزار و سختافزار دعوت شده تا در اين پروژه ملي و براي تأمين دستگاههاي مورد نياز ما را ياري دهند.
نايب رئيس اول اتاق اصناف ايران با بيان اينکه جلسهاي هم با شرکتهايي که کار انفورماتيک بانکها را انجام ميدهند برگزار شده تا در راستاي اين طرح اقداماتي را انجام دهند، افزود: دعوت از تمام شرکتها و برگزاري اين جلسات در راستاي جلوگيري از ايجاد هر گونه رانت براي شرکتهاست.
وي با بيان اينکه طي نامهاي از سوي اتاق اصناف ايران به بورس اعلام شده تاکنون به هيچ شرکتي مجوز رسمي براي توزيع دستگاههاي مکانيزه فروشگاهي داده نشده است، گفت: بزودي در مورد شرکتهايي که در اين رابطه اعلام آمادگي کردهاند تصميمگيري و شرکتهاي منتخب براي توزيع دستگاههاي مکانيزه فروشگاهي از طريق روزنامههاي پرتيراژ اعلام ميشوند.
شکريه با اشاره به اينکه در حال حاضر 30 رسته شغلي موظف به نصب صندوقهاي مکانيزه فروشگاهي هستند، گفت: يقينا گروههاي جديد شغلي که ملزم به نصب اين صندوقها هستند توسط سازمان امور مالياتي کشور اعلام ميشود.
نايب رئيس اول اتاق اصناف ايران با بيان اينکه بيش از 2300 رسته شغلي در کشور موجود است، گفت: اگر صندوقهاي مکانيزه فروشگاهي در فروشگاههايي که شامل 30 رسته شغلي موظف به نصب اين دستگاهها هستند، نصب نشود از معافيت مالياتي که در ابتداي هر سال سازمان امور مالياتي در نظر ميگيرد حذف ميشوند.
براساس اين گزارش: يکي از تأثيرات تجهيز اصناف به صندوقهاي مکانيزه اصناف اخذ ماليات به صورت عادلانه، شفاف و نظام مند است.

منبع:کسب و کار

نیمتا روزنامه های کثیرالانتشار کشور