کد مطلب : 6115 تاریخ مطلب : 1395/07/01

الحاق يک تبصره به دستورالعمل اعطاي جوايز سپرده‌هاي قرض‌الحسنه پس‌انداز

يک تبصره به ماده 4 دستورالعمل اعطاي جوايز به سپرده هاي قرض الحسنه پس انداز الحاق شد که براساس آن ميزان پاداش پرداختي به هر يک از کارکنان از محل هزينه هاي جوايز و تبليغات سپرده هاي قرض الحسنه پس انداز نبايد از متوسط حقوق و مزاياي مستمر ماهيانه دريافتي وي در سال مالي گذشته بيشتر باشد.‌

پيرو بخشنامه شماره 58881‏/90 مورخ 17‏/3‏/1390 موضوع ابلاغ دستورالعمل اعطاي جوايز به سپردههاي قرضالحسنه پسانداز (ريالي ـ ارزي)، شوراي پول و اعتبار در يکهزار و دويست و بيست و سومين جلسه مورخ 16‏/6‏/1395 مقرر کرد يک تبصره به شرح ذيل به ماده (4) دستورالعمل الحاق شود:
تبصره ـ در هر حال، ميزان پاداش پرداختي به هر يک از کارکنان موضوع بند (پ) اين ماده نبايد از متوسط حقوق و مزاياي مستمر ماهيانه دريافتي وي در سال مالي گذشته بيشتر باشد.»
بر اساس ضوابط مقرر در اين دستورالعمل به منظور جذب و تجهيز سپرده هاي قرض الحسنه پس انداز، موسسات اعتباري مي توانند به اعطاي جوايز به سپرده هاي قرض الحسنه پس انداز از طريق انجام قرعه کشي مبادرت کنند.
شايان ذکر است براساس ماده 3 دستورالعمل اعطاي جوايز به سپرده هاي قرض الحسنه پس انداز (ريالي-ارزي) حداکثر مبلغي که در هر دوره توسط هر موسسه اعتباري مي تواند براي اعطاي جوايز به صاحبان سپرده هاي قرض الحسنه پس انداز اختصاص يابد معادل 2 درصد متوسط حجم سپرده هاي مذکور در همان دوره است.
همچنين براساس ماده 4 اين دستورالعمل، موسسه اعتباري در هر سال مي تواند حداکثر به ميزان 10 درصد از بودجه جوايز ذکر شده در ماده 3 را براي تبليغات قرض الحسنه، امور فرهنگي، مطالعاتي و تبليغاتي در جهت ارتقاي فرهنگ بانکداري اسلامي، امور عام المنفعه و پاداش کارکنان به شرح ذيل اختصاص دهد:
الف- حداکثر 2 درصد براي هزينه تبليغات جهت جذب و تجهيز سپرده هاي قرض الحسنه پس انداز؛
ب- حداکثر 5 درصد جهت امور عام المنفعه به منظور مصرف در امور فرهنگي، آموزشي، بهداشتي، ورزشي و با اولويت مناطق محروم کشور؛
پ- حداکثر 3 درصد براي پاداش کارکنان موسسه اعتباري
همچنين در اين بخشنامه از بانک ها و موسسات اعتباري خواسته شده است ضمن ايفاد نسخهاي از اصلاحيه دستورالعمل ياد شده، مراتب را به قيد تسريع به تمامي واحدهاي ذيربط ابلاغ کرده و بر حسن اجراي آن نظارت کافي به عمل آورند. ضمناً نسخهاي از بخشنامه ابلاغي آن بانک‏/مؤسسه اعتباري به واحدهاي زيرمجموعه را به مديريتکل نظارت بر بانکها و مؤسسات اعتباري بانک مرکزي ارسال کنند.‏

منبع:ايلنا

نیمتا روزنامه های کثیرالانتشار کشور