کد مطلب : 6999 تاریخ مطلب : 1395/09/22 منبع : خبرگزاري مهر

مرغ هاي آلوده

مرغداري‌هاي آلوده به ويروس آنفلوانزاي مرغي چگونه معدوم مي‌شوند؟

همزمان با شيوع آنفلوانزاي مرغي، در صورت آلودگي يک واحد مرغداري به اين ويروس، علاوه بر خود کانون آلوده، تمام واحدهاي موجود تا شعاع 3 کيلومتري معدوم مي شوند.

به گزارش خبرنگار مهر، حدود دو هفته است که آنفلوانزاي فوق حاد پرندگان در کشور شيوع يافته و برخي از واحدهاي توليدي مرغ تخمگذار در استانهاي تهران، البرز، آذربايجان شرقي و قم به اين ويروس آلوده شدهاند.
به دنبال اين مساله، سازمان دامپزشکي کشور طي دو اطلاعيه اطلاع رسانيهاي لازم را به مردم و مرغداران انجام و از اجراي عمليات معدوم سازي، پاکسازي و ضدعفوني واحدهاي آلوده خبر داد. به گفته مسئولان از زمان معدوم سازي واحدهاي آلوده تاکنون، موردي از آلودگي مجدد
گزارش نشده است. نکته قابل توجه در اين ميان آن است که وقتي يک واحد مرغداري به ويروس آنفلوانزا آلوده ميشود، علاوه بر خود کانون آلوده، تمام واحدهاي موجود
تا شعاع 3 کيلومتري آن نيز معدوم ميشوند. نحوه معدوم سازي طيور آلوده، مسالهاي است که بسياري از مردم از آن آگاهي ندارند و نميدانند چرا در پي آلودگي يک واحد، جمعيت زيادي از
طيور بايد حذف شوند. در همين راستا رئيس هيات مديره اتحاديه مرغ تخمگذار استان تهرانبه مهر گفت: وقتي بيماري آنفلوانزاي مرغي در کشور شيوع پيدا ميکند، ناچار به حذف و معدوم سازي واحدهاي آلوده و همچنين واحدهايي که تا شعاع 3 کيلومتري آنها وجود دارند، هستيم تا از شيوع آن به ساير نقاط
جلوگيري کنيم. ناصر نبيپور با بيان اينکه به همين دليل تعداد طيوري کهحذف شده خيلي زياد است، ادامه ميدهد: اين امر باعث ميشود عرضه تخم مرغ به بازار
کاهش پيدا کند. وي درباره نحوه معدوم سازي طيور آلوده نيز گفت:طيوري که نتيجه نمونه برداري و آزمايشات آنان مثبت است، در داخل گوني قرار ميگيرند؛ لودرها در محوطه مرغداري زمين را حفر ميکنند و گونيهاي مذکور در چالههاي حفر شده، مدفون ميشوند، روي آنها آهک و سپس خاک ريخته
ميشودومحوطه نيز ضدعفوني ميگردد.
نبيپور ادامه داد: علاوه بر اين، تخم مرغ، کارتن و هرچيزي که مربوط به واحد مرعداري آلودهباشد، معدوم ميشود. وي تصريح کرد: اين معدوم سازي، تا شعاع سه کيلومتري واحد آلوده انجام ميشود و گاهي حتي برخي واحدهايي که مشکلي ندارند هم بدليل
قرارگرفتن در اين شعاع سه کيلومتري، به اجبار بايد مورد معدوم سازي قرار بگيرند. به گفته رئيس هيات مديره اتحاديه مرغ تخمگذار استان تهران، مرغهايي هم که آلوده نيستند اما در ظن آلودگي به ويروس آنفلوانزاي فوق حاد
پرندگان هستند و احتمال ميدهند که ممکن است برايشان آلودگي پيش آيد، به کشتارگاه فرستاده شده و کشتار ميشوند. وي اين تدابير را براي جلوگيري از شيوع بيشتر اين بيماري اجتناب ناپذير عنوان کرد و گفت: اين اقدامات مانع موثري براي جلوگيري از گسترش بيماري است.

نیمتا روزنامه های کثیرالانتشار کشور