کد مطلب : 7005 تاریخ مطلب : 1395/09/24 منبع : خبرگزاري مهر

جرايم مالياتي

ايجاد دادسراي ويژه مبارزه با جرايم مالياتي تا پايان سال

رئيس سازمان امور مالياتي گفت: نخستين دادسراي ويژه مبارزه با جرايم مالياتي تا پايان سال تشکيل ميشود.

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از سازمان مالياتي ايران، سيد کامل تقوي نژاد، در آستانه سالروز تأسيس قرارگاه سازندگي خاتم الانبياء(ص)، در جمع مديران و مسئولان اين قرارگاه از تشکيل نخستين دادسراي ويژه مبارزه با جرائم مالياتي با مجوز رئيس قوه قضاييه در سازمان امور مالياتي کشور تا پايان سال جاري خبر داد.
وي اظهارداشت: قرارگاه خاتم الانبياء(ص) توفيقات بزرگ و ارزندهاي در توسعه کشور کسب کرده و تلاش دست اندرکاران آن نمونه بارزي از مديريت جهادي و تبلور دانش و توانمندي ايرانيان است.
وي با بيان اينکه در هر نقطه از کشور که نياز به آباداني و رفع محروميت بوده، قرارگاه خاتم الانبياء (ص) حضوري چشمگير داشته است، اضافه کرد: اين قرارگاه سازندگي به ويژه در مقاطعي که فشارها و تحريمهاي بين المللي به اوج خود رسيده بود، با تکيه بر ظرفيتها، توانمنديها، دانش و تجربه نيروهاي متخصص داخلي، باعث حفظ و ثبات اقتصادي و تداوم روند توسعه در کشور شد.
رئيس کل سازمان امور مالياتي کشور با اشاره فرمايشات و تاکيدات مقام معظم رهبري درخصوص سياستهاي اقتصاد مقاومتي، عنوان داشت: مقاوم سازي اقتصاد، مردمي کردن آن، تقويت فرهنگ کار و توليد، اصلاح الگوي مصرف، حمايت از توليد ملي، توجه به اقتصاد دانش بنيان و به طور کلي اقتصاد متکي به دانش و فناوري، عدالت بنيان، درون زا پيشرو و پويا، از جمله مؤلفههاي کليدي سياست اقتصاد مقاومتي است.
تقوي نژاد با تقدير از تلاش و مديريت جهادي مسئولان، مديران و کارکنان قرارگاه سازندگي خاتم الانبياء(ص)، تصريح کرد: ويژگي منحصر به فرد اين قرارگاه سازندگي، حرکت در راستاي سياست اقتصاد مقاومتي و بهرهگيري حداکثري از ظرفيتها و منابع داخلي است.
وي اضافه کرد: بالاخص عملکرد قرارگاه سازندگي خاتم الانبياء(ص) در اعتماد کردن به متخصصان، نخبگان ايراني و به ميدان عمل کشيدن جوانان تحصيلکرده، نوآور و خلاق و قابل الگوبرداري در کشور است.
رئيس کل سازمان امور مالياتي کشور با اشاره به بند 17 سياستهاي کلي اقتصاد مقاومتي، خاطرنشان کرد: کاهش وابستگي بودجه به درآمدهاي نفتي و اتکا به درآمدهاي پايدار همچون ماليات از سوي مقام معظم رهبري مورد توجه قرار گرفته و بايد بخش عمدهاي از بودجه عمومي دولت و بخش عمدهتري از بودجه جاري کشور از محل مالياتها تأمين شود.
تقوي نژاد با اشاره به اصلاحيه جديد قانون مالياتهاي مستقيم عنوان کرد: توجه به بخش توليد، صادرات، گردشگري و مشوقهاي مالياتي در اين راستا، از نکات مهم اين اصلاحيه است و ما بايد به سمت بهره گيري حداکثري از ظرفيتهاي بالقوه حرکت کنيم.
رئيس کل سازمان امور مالياتي کشور با اشاره به طرحها و برنامههاي مهم نظام مالياتي در حوزه نظام ماليات بر ارزش افزوده و مالياتهاي مستقيم، گفت: امسال شاهد حرکت بزرگي در نظام مالياتي در قالب تحقق نظام جامع اطلاعات مالياتي خواهيم بود که با اجراي آن، اقتصاد کشور به سمت شفاف سازي و کاهش فرارهاي مالياتي سوق خواهد يافت.
وي با تاکيد بر رويکرد جديد سازمان مبني بر تعامل با مردم و مؤدي مداري، گفت : ماليات هم بيت المال، هم حق الناس و مهمترين رويکرد نظام مالياتي آن است که ماليات با کمترين فشار بر مردم اخذ شود.
تقوي نژاد در ادامه به تسهيلات و مشوقهاي اصلاحيه جديد قانون مالياتهاي مستقيم اشاره کرد و گفت: در ماده 132، مشوقها و معافيتهايي خوبي براي بخش صادرات، توليد کنندگان، سرمايه گذاران، مناطق محروم، شهرکهاي صنعتي، مناطق ويژه اقتصادي، بخش گردشگري، فعاليتهاي دانش بنيان و همچنين بنگاههاي اقتصادي که نيروي انساني خود را افزايش ميدهند، پيش بيني شده است.
وي همچنين از تشکيل نخستين دادسراي ويژه مبارزه با جرائم مالياتي با مجوز رئيس قوه قضاييه در سازمان امور مالياتي کشور تا پايان سال جاري خبر داد.

نیمتا روزنامه های کثیرالانتشار کشور