کد مطلب : 7127 تاریخ مطلب : 1395/11/05 منبع : اتاق اصناف ايران

آموزش قوانين مالياتي

بنياد فرهنگي اصناف ايران دوره هاي آموزش قوانين مالياتي را براي اصناف کشور برگزار مي کند

رييس اتاق اصناف ايران گفت : بنياد فرهنگي اصناف ايران دوره هاي آموزش قوانين مالياتي را به صورت رايگان براي مديران و صاحبان اصناف در سراسر کشور برگزار مي کند.
علي فاضلي که رياست هيات مديره بنياد فرهنگي اصناف ايران را نيز برعهده دارد ، در گفت و گو باخبرنگار پايگاه اطلاع رساني اتاق اصناف ايران افزود: اطلاع به روز جامعه بزرگ اصناف کشور از قوانين و مقررات موجب مي شود تا در اجراي قانون مصالح و منافع اصناف بدرستي مورد توجه قرار بگيرد.
وي افزود: در حال حاضر اطلاع و اشراف متصديان و مديران بنگاههاي صنفي از قوانين و مقرراتي که هر روزه با آن مواجه هستند، به دليل مشغله هاي کاري کاهش يافته و اين موجب شده است تا اطلاع و تسلط آنها بر قوانين مورد نياز و بالطبع منافعشان کم شود.
وي تصريح کرد: بنياد فرهنگي اصناف ايران براي به روز بودن و کامل بودن اطلاعات اتاق هاي اصناف کشور از قوانين ، آموزش رايگان مديران و صاحبان صنوف سراسر کشور را در برنامه کاري خود قرار داده است.
رييس هيات مديره بنيادفرهنگي اصناف ايران اظهار کرد: بر اين اساس بنياد فرهنگي اصناف با مشارکت جهاد دانشگاهي دوره 4ساعته آموزش قوانين مالياتي را براي اعضاي تمامي اتحاديه هاي صنفي تدارک ديده است.
فاضلي تصريح کرد: اطلاع مديران واحدهاي صنفي از قوانين مالياتي موجب مي شود تا قانون به درستي و بدور از اعمال سليقه شخصي اجرا شود و از اتاق هاي اصناف کشور مي خواهيم تا اتحاديه هاي صنفي شان نسبت به معرفي مديران و صاحبان بنگاههاي صنفي زير مجموعه آن اتحاديه به بنياد فرهنگي اصناف از طريق شماره تلفنهاي 88345991 (اناق اصناف ايران) و 22758076 و 22758053-021 ( بنياد فرهنگي اصناف) تماس حاصل فرمايند.
رييس اتاق اصناف ايران تاکيد کرد: اين کلاس ها به صورت رايگان بوده و به مدت 4 ساعت،در محل اتاقها يا اتحاديه ها و يا مراکز آموزشي مورد نظر اتحاديه ها و بنياد برگزار مي شود و بايستي براي هر دوره کلاس حداقل 50 نفر حضور داشته باشند و پس از برگزاري کلاس ها براي هر فرد به صورت مجزا گواهينامه پايان دوره آموزشي از سوي جهاد دانشگاهي و بنياد فرهنگي اصناف ايران صادر مي شود.

نیمتا روزنامه های کثیرالانتشار کشور