slider slider slider slider
slider
اهم اخبار اتحادیه و اصناف کشور
صدور پروانه کسب تسهيل شد

با تصويب قانون اصلاح مواد (1)، (6) و (7) قانون اجراي سياست‌هاي کلي اصل (44) قانون اساسي (مصوب 1393) ، هيئت مقررات‌زدايي و تسهيل صدور مجوزهاي کسب و کار ...

آيين‌نامه اجرايي سامانه صندوق فروش اصلاح شد

سرپرست سازمان امور مالياتي در بخشنامه‌اي اصلاحيه آيين‌نامه اجرايي سامانه صندوق مکانيزه فروش را ابلاغ کرد.

حمايت بايد از همه زنجيره توليد تا توزيع باشد

حمايت بايد از همه زنجيره توليد تا توزيع باشد

ماليات مقطوع عملکرد سال 1399

ماليات مقطوع عملکرد سال 1399

برترین اعضاء ماه
نیمتا روزنامه های کثیرالانتشار کشور