slider slider slider slider
slider
اهم اخبار اتحادیه و اصناف کشور
صدور پروانه کسب تسهيل شد

با تصويب قانون اصلاح مواد (1)، (6) و (7) قانون اجراي سياست‌هاي کلي اصل (44) قانون اساسي (مصوب 1393) ، هيئت مقررات‌زدايي و تسهيل صدور مجوزهاي کسب و کار ...

آيين‌نامه اجرايي سامانه صندوق فروش اصلاح شد

سرپرست سازمان امور مالياتي در بخشنامه‌اي اصلاحيه آيين‌نامه اجرايي سامانه صندوق مکانيزه فروش را ابلاغ کرد.

تبريک ميلاد با سعادت حضرت علي (ع)

تبريک ميلاد با سعادت حضرت علي (ع)

20 توصيه رهبر براي مقابله با کرونا

20 توصيه رهبر براي مقابله با کرونا

طرح مشوق بيمه اي براي کارفرمايان

در طرح مشوق بيمه اي حق بيمه سهم کارفرما بعلاوه 3 درصد سهم بيمه بيکاري(جمعا به ميزان 23 درصد حداقل دستمزدتعيين شده از سوي شورايعالي کار) که در چهارچوب ...

برترین اعضاء ماه
نیمتا روزنامه های کثیرالانتشار کشور