slider slider slider slider
slider
اهم اخبار اتحادیه و اصناف کشور
صدور پروانه کسب تسهيل شد

با تصويب قانون اصلاح مواد (1)، (6) و (7) قانون اجراي سياست‌هاي کلي اصل (44) قانون اساسي (مصوب 1393) ، هيئت مقررات‌زدايي و تسهيل صدور مجوزهاي کسب و کار ...

آيين‌نامه اجرايي سامانه صندوق فروش اصلاح شد

سرپرست سازمان امور مالياتي در بخشنامه‌اي اصلاحيه آيين‌نامه اجرايي سامانه صندوق مکانيزه فروش را ابلاغ کرد.

تسليت رحلت پيامبراکرم و شهادت امام حسن و رضا (ع)

تسليت رحلت پيامبراکرم و شهادت امام حسن و رضا (ع)

ميزان راي ملت است

ميزان راي ملت است

برترین اعضاء ماه
نیمتا روزنامه های کثیرالانتشار کشور