slider slider slider slider
slider
اهم اخبار اتحادیه و اصناف کشور
صدور پروانه کسب تسهيل شد

با تصويب قانون اصلاح مواد (1)، (6) و (7) قانون اجراي سياست‌هاي کلي اصل (44) قانون اساسي (مصوب 1393) ، هيئت مقررات‌زدايي و تسهيل صدور مجوزهاي کسب و کار ...

کلاه ماليات بر ارزش افزوده سرتان نرود!

طبق قانون برخي از صنوف عرضه‌کننده مواد غذايي از پرداخت ماليات بر ارزش افزوده معاف هستند که از آنها مي‌توان به واحدهاي صنفي عرضه‌کننده جگر، دل، قلوه، ک ...

رحلت امام خميني تسليت باد

رحلت امام خميني تسليت باد

اختلال در سامانه درگاه ملي مجوزها به سرعت برطرف شود سياح، رئيس مرکز مطالعات، پايش و بهبود محيط کسب و کار وزارت اقتصاد گفت: همچنان اشکال‌هاي فني در درگاه‌هاي برخي دستگاه‌هاي صدور مجوز وجود دارد که بايد به سرعت برطرف شود

اختلال در سامانه درگاه ملي مجوزها به سرعت برطرف شود سياح، رئيس مرکز مطالعات، پايش و بهبود محيط کسب و کار وزارت اقتصاد گفت: همچنان اشکال‌هاي فني در درگ ...

توليد قراردادي گوشت قرمز عشاير در دستور کار است سرپرست وزارت جهاد کشاورزي گفت: آمادگي داريم توليد قراردادي گوشت قرمز را با در نظر گرفتن قيمت تمام شده به علاوه سود براي توليد قراردادي گوشت قرمز عشاير در دستور کار است

توليد قراردادي گوشت قرمز عشاير در دستور کار است سرپرست وزارت جهاد کشاورزي گفت: آمادگي داريم توليد قراردادي گوشت قرمز را با در نظر گرفتن قيمت تمام شده ...

برترین اعضاء ماه
نیمتا روزنامه های کثیرالانتشار کشور