کد مطلب : 6845 تاریخ مطلب : 1395/08/26

هيئت مديره اتحاديه


سمت: رئيس هيئت مديره

امير امينيان

سابقه حضور در هيئت مديره: چهار دوره

سمت: نايب رئيس اول

فرهاد صالحي تجريشي

سابقه حضور در هيئت مديره: سه دوره

سمت: نايب رئيس دوم

سيد محسن مير زماني

سابقه حضور در هيئت مديره: دو دوره

سمت: خزانه دار

امير مير زماني

سابقه حضور در هيئت مديره: چهار دوره

سمت: دبير

محمد معراج محمدي

سابقه حضور در هيئت مديره: -

سمت: بازرس

جلال احمدي

سابقه حضور در هيئت مديره: -
نیمتا روزنامه های کثیرالانتشار کشور