کد مطلب : 6845 تاریخ مطلب : 1395/08/26

هيئت مديره اتحاديه


سمت: رئيس هيئت مديره

امير امينيان


سمت: نايب رئيس اول

فرهاد صالحي تجريشي

سمت: نايب رئيس دوم

اميرميرزماني

سمت: خزانه دار

محمدمعراج محمدي


سمت: دبير

مقداد نوريان


سمت: بازرس هيات مديره

جلال احمدي

نیمتا روزنامه های کثیرالانتشار کشور