کد مطلب : 6130 تاریخ مطلب : 1395/07/01

رسته هاي تحت پوشش

تالار برگزاري جشن و مراسم

حداقل متراژلازم 200 متر

کرايه لوازم برگزاري مجالس

حداقل متراژ لازم 12 متر دفتر

چايخانه و قهوه خانه معمولي ( با ممنوعيت عرضه قليان)

حداقل متراژلازم 20 متر

چايخانه و قهوه خانه سنتي ( با ممنوعيت عرضه قليان)

حداقل متراژلازم 50 متر

خدمات تهيه غذا

حداقل متراژلازم 40 متر

تهيه و ارائه ساير اغذيه( فست فود)

حداقل متراژلازم 50 متر

فروش انواع پيتزا

حداقل متراژلازم 24 متر

کافه تريا

حداقل متراژلازم 15 متر

ساندويچ فروشي

حداقل متراژلازم 18 متر

ديزي سرا

حداقل متراژلازم 30 متر

نیمتا روزنامه های کثیرالانتشار کشور