کد مطلب : 38426 تاریخ مطلب : 1398/02/23

معافيت‌هاي لايحه جديد ماليات‌ بر ارزش افزوده کدامند

براساس لايحه جديد ماليات بر ارزش افزوده، معافيت‌ برخي کالا و خدمات به صورت شفاف تشريح شده است.

به گزارش خبرنگار اقتصادي خبرگزاري فارس، لايحه ماليات بر ارزش افزوده پس از دو سال بررسي در کميسيون اقتصادي مجلس هفته گذشته راهي صحن علني مجلس شد تا بررسي مواد آن در دستور کار قرار گيرد که بنا به اعتراض برخي نمايندگان و وجود ايراداتي مجددا به کميسيون اقتصادي مجلس بازگشت.
يکي از بندهاي اين لايحه مربوط به معافيت کالا و خدمات از ماليات بر ارزش افزوده است که بخشهاي مختلف آن بدين شرح است.
اين معافيتها بنا به آخرين اصلاحات انجام شده توسط کميسيون اقتصادي مجلس منتشر شده است:

بند الف ماده 9

کالاها، جزء يک بند الف ماده 9: کليه محصولات کشاورزي فرآوري نشده مشتمل بر محصولات خام زراعي و باغي، گياهان دارويي، محصولات مرتعي، محصولات جنگل (از جمله چوب خام)، محصولات گلخانهاي ( از جمله سبزي، صيفي، گل و گياه و انواع قارچ).

تبصره جزء يک بند الف ماده 9:

فعاليتهاي مربوط به مراحل بسته بندي، انبارداري و نگهداري محصول در دماي مناسب در سردخانه، انجماد محصول (شامل سردخانه)، پاک کردن، درجه بندي، بوجاري بذور، پوستگيري مانند شالي کوبي، شستشو،تميزکاري، تفکيک، همگن سازي، خشک کردن در انواع محصولات با روشهاي مختلف مانند چاي، کشمش و خرما، تفت دادن مانند نخودپزي و پنبه پاک کني، فرآوري محصولات کشاورزي محسوب نميشود ارائه خدمات مزبور به محصولات کشاورزي مشمول ماليات فروش نخواهد بود.

جزء 2 بند الف ماده 9:

دام زنده و خوراک آن، کليه مواد اوليه توليد دام زنده مطابق پروانه صادره توسط وزارت جهاد کشاورزي، کمپوست و بستر آماده کشت بافت؛

تبصره جزء 2 بند الف ماده 9:

دام به حيواني (شامل چهارپايان، پرندگان، آبزيان و حشرات) اطلاع ميگردد که براي امور تغذيه انسان و يا تغذيه دام و فعاليتهاي اقتصادي، توليدي و آزمايشگاهي،توليد، نگهداري و پرورش داده ميشوند.

جزء 3 بند الف ماده 9:

کود، بذر، نشاء،نهال و سم

جزء 4 بند الف ماده 9:

آب مصارف کشاورزي

جزء 5، بند الف ماده 9:

کالاهاي زير:
شير، پنير و ماست؛
2-5 تخم ماکيان؛
3-5 آرد و نان؛
4-5 انواع گوشت؛
5-5 انواع ماکاروني؛
6-5 قند و شکر؛
7-5 برنج، حبوبات، سويا و پروتئين سويا؛
8-5 روغن نباتي؛
9-5 شيرخشک مخصوص تغذيه کودکان؛

جزء 6 بند الف ماده 9:

انواع کالاهاي زير: خمير کاغذ و کاغذ باطله، دفتر تحرير، کاغذ چاپ و تحرير

جزء 7 بند الف ماده 9:

نسخههاي کاغذي و الکترونيکي محصولات زير: کتاب، روزنامه، مجله و نشريات

جزء 8 بند الف ماده 9:

کالاهاي وارده همراه مسافر براي استفاده شخصي تا ميزان معافيت مقرر طبق مقررات صادرات و واردات؛

جزء 9 بند الف ماده 9 :

شمش طلا و انواع حوالههاي کاغذي يا الکترونيکي داراي پشتوانه صددرصد طلا

جزء 10 بند الف ماده 9

داراييهاي غيرمنقول و انواع حوالههاي کاغذي يا الکترونيکي مبتني بر آنها؛

جزء 11 بند الف ماده 9:

هرگونه انتقال دارايي به/ از صندوقهاي سرمايهگذاري پروژه موضوع قانون توسعه ابزارها و نهادهاي مالي جديد به منظور تسهيل اجراي سياستهاي کلي اصل چهل و چهارم قانون اساسي مصوب 1388، به عنوان آورده غيرنقد شرکا در همان صندوقهاي سرمايهگذاري پروژه؛

جزء 12 بند الف ماده 9

فرش دستباف

جزء 13 بند الف ماده 9:

صنايع دستي توليد داخل موضوع ماده 1 قانون حمايت از هنرمندان، استادکاران و فعالان صنايع دستي مصوب 1396/10/26 مطابق فهرستي که تا پايان دي ماه هر سال توسط سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري پيشنهاد و به تصويب وزير امور اقتصادي و دارايي ميرسد؛

جزء 14 بند الف ماده 9:

انواع داروهاي درماني و واکسن (انساني و دامي) ، لوازم مصرفي درماني و توانبخشي؛

جزء 15 بند الف ماده 9:

رادار و تجهيزات کمک ناوبري هوانوردي، تجهيزات نظامي و اطلاعاتي موضوع بندهاي (پ)، (ت) و (ث) ماده 119 قانون امور گمرکي مصوب 1390/08/20 با رعايت ترتيبات مقرر در بندهاي مذکور.

جزء 16 بند الف ماده 9:

اقلام زير مطابق فهرستي که دي ماه هر سال براي اجرا در سال بعد، توسط کميتهاي مرکب از وزارتخانههاي صنعت، معدن و تجارت، امور اقتصادي و دارايي و راه و شهرسازي پيشنهاد و به تصويب هيات وزيران ميرسد:
16-1 ماشينآلات و تجهيزات سرمايهاي معدني، کشاورزي و خطوط توليد صنعتي؛
16-2 ماشينآلات و تجهيزات سرمايهاي راهسازي، پلسازي، حفاري تونلها و ريلگذاري؛
16-3 تجهيزات اطفاء حريق و آتشنشاني و ايمني و نجات؛
16-4 هواپيما، هليکوپتر، خودروهاي آتشنشاني و امداد، لوکوموتيو و واگن؛
16-5 تجهيزات کمک توانبشخي معلولان، آمبولانس و تجهيزات پزشکي؛

جزء 17 بند الف ماده 9:

تجهيزات و اقلام با کاربرد صرفا دفاعي، نظامي، انتظامي، امنيتي و اطلاعاتي، فهرست اين تجهيزات و اقلام با پيشنهاد وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح و هماهنگي ستادکل نيروهاي مسلح به تصويب هيات وزيران ميرسد.

جزء 18 بند الف ماده 9:

خريد و فروش ارزهاي خارجي

جزء 19 بند الف ماده 9:

ارزهاي رمزي داراي مجوز از مراجع ذيربط.

تبصره يک بند الف ماده 9:

واردات کالاهاي موضوع جزءهاي (1)، (2)،(3)،(5)، (6)، (7)،(9)، (14)، (15)،(16) و (17) بند الف اين ماده معاف از پرداخت ماليات ميباشد. واردات کالاهاي موضوع جزءهاي (1)،(3)، (5)، (6)،(7) و (14) بند الف اين ماده در صورتي که کالا مشابه داخلي داشته باشد، مشمول معافيت نبوده و ماليات با نرخ استاندارد (9%) در مبادي گمرکي به آن تعلق ميگيرد.
نیمتا روزنامه های کثیرالانتشار کشور