کد مطلب : 54752 تاریخ مطلب : 1399/02/03

پرسشنامه الکترونيکي بررسي «آسيب‌هاي کرونا به کسب و کارها»

پرسشنامه الکترونيکي بررسي «آسيب‌هاي کرونا به کسب و کارها»

درخواست اتاق اصناف ايران از واحدهاي صنفي آسيبديده از کرونا: *اطلاعات واحدهاي صنفي در پايگاه اطلاع رساني اتاق اصناف ايران ثبت شود *اتاق اصناف ايران با همکاري اتاقهاي بازرگاني و تعاون ايران پرسشنامه الکترونيکي بررسي آسيبهاي کرونا به کسب و کارها» را راه اندازي کرد *فعالان صنفي سراسر کشور ميتوانند با مراجعه به نشاني اينترنتي

http://otaghasnafeiran.ir/sabt/

اطلاعات واحد صنفي و خسارات وارده به واحدها را ثبت کنند *اين پرسشنامه با هدف احصاء دقيق، کاربردي و روزآمد آسيبهاي وارده بر اصناف و تحليل شاخصها و ارائه راهکارهاي عملياتي جهت انعکاس به نهادهاي ذيربط فعال شده است *اتاق اصناف ايران از همه فعالان صنفي دعوت به عمل ميآورد تا با تکميل اين پرسشنامه، زمينههاي لازم جهت دستيابي به آمار دقيق ميزان خسارات وارده و تبيين راهکارهاي اجرايي لازم را فراهم آورند

روابط عمومي اتاق اصناف ايران

نیمتا روزنامه های کثیرالانتشار کشور