کد مطلب : 65187 تاریخ مطلب : 1399/05/08 منبع : اتاق اصناف تهران

پيگيري جدي براي ارائه تسهيلات مالياتي به اصناف

نماينده سرپرست وزارت صمت و عضو هيئت رئيسه اتاق هاي اصناف ايران و تهران با يادآوري آسيب 60 درصدي کرونا به کليه صنوف کشور از پيگيري جدي براي استفاده از تبصره ماده 100 ماليات براي ارائه تسهيلات مالياتي به صنوف خبر داد

نماينده سرپرست وزارت صمت و عضو هيئت رئيسه اتاق هاي اصناف ايران و تهران با يادآوري آسيب 60 درصدي کرونا به کليه صنوف کشور از پيگيري جدي براي استفاده از تبصره ماده 100 ماليات براي ارائه تسهيلات مالياتي به صنوف خبر داد.

ابراهيم درستي، نماينده سرپرست وزارت صمت در اصناف کشور و عضو هيئت رئيسه اتاقهاي اصناف ايران و تهران با اشاره به تسهيلاتي که قرار است اداره ماليات براي صنفهاي آسيب ديده از گسترش ويروس کرونا ايجاد کند گفت: طي چند جلسه که يکي از اين جلسات ششم مرداد بود ما باهيئت رييسه اتاق اصناف مباحثي را پيرامون ماليات و کمک به اصناف مطرح کرديم و قرار است امروز7 مرداد و طي جلساتي با سازمان امور مالياتي به توافقاتي برسيم.

وي ادامه داد: اعتقاد ما اين است که ميتوان از تبصره ماده 100 استفاده کرد زيرا اين تبصره يک توافقي است که بين مودي مالياتي و اصناف شکل گرفته و ديگر مودي براي صنف، ماليات عليالراس تعيين نميکند و اين توافق و تسهيلاتي که در بحث ماليات قرار است انجام شود طي امروز يا چند روز آينده نهايي خواهد شد.

نايب رئيس اول اتاق اصناف تهران ادامه داد: ما اعتقاد راسخ داريم که بسياري از فعالان صنفي به دليل گسترش ويروس کرونا درآمدي نداشتند و حتي برخي از آنها به مرز ورشکستگي رسيدند امروز بحثي که درباره ماليات براي صنوف مطرح است مربوط به درآمدهاي سال 98 است اما بايد يادآور باشيم که يک ماه پاياني سال براي بسياري از صنوف درآمدي معادل شش ماه يا کل سال دارد که متاسفانه آن را امسال از دست دادند.

وي ادامه داد: ما به دنبال اين هستيم که توافقي صورت بگيرد که اصناف ما مجبور به راضي کردن مميز و يا مجادله نشوند و با استفاده از تبصره ماده 100 هم اصناف و جامعه صنفي راحت به کار خود بپردازد و هم اينکه دارايي بتواند پول و ماليات خود را وصول کند و ديگر دغدغهاي در اين زمينه وجود نداشته باشد.

درستي با اشاره به ارائه تسهيلات در قالب وام به صنوف مختلف گفت: تاکنون حدود 20 درصد از کل اصناف براي دريافت تسهيلات ثبت نام کردند که حدود 12 درصد از اين اصناف تسهيلات در قالب وامهاي 12 الي 16 ميليون توماني دريافت کردند البته ما معتقديم اصنافي که از کرونا متضرر شدند حدود 60 درصد است و از اصنافي که متضرر شدند حدود 20 درصد ثبتنام کردند و برخي از آنها به دلايل شخصي و يا شغلي براي دريافت اين تسهيلات ثبتنام کردند.

درستي با اشاره به اينکه وضعيت دولت از لحاظ نقدينگي در شرايط سختي است گفت: دولت شرايط و روزهاي سختي را پشت سر ميگذارد به همين دليل همه ما بايد کمک کنيم تا اين روزهاي سخت را پشت سر بگذاريم و مانند زمان هشت سال دفاع مقدس همسو باشيم تا دست در دست يکديگر از اين مشکلات عبور کنيم.

نیمتا روزنامه های کثیرالانتشار کشور