کد مطلب : 66685 تاریخ مطلب : 1399/08/27 منبع : اصناف پلاس

نکات مهم قراردادهاي وکالتي

نکات مهم قراردادهاي وکالتي

مشکلات تنظيم قرارداد با وکيل طرف مقابل:

گاهي اوقات وقتي شما براي تنظيم قرارداد، پاي معامله حاضر مي شويد، با وکيل طرف مقابل روبرو مي شويد. تصميمات وکيل در تنظيم قرارداد در حدود وکالتي که از طرف مقابل دارد، صحيح و نافذ است. اما ممکن است وکيل از حدود اختياراتي که داشته، پا را فراتر بگذارد. اين موضوع ممکن است مشکلاتي را براي شما به همراه داشته باشد. در اين مواقع چه مي توان کرد؟ آيا شما به قراردادهايي که به صورت وکالتي منعقد مي شوند، اعتماد داريد؟ اولين مشکلي که قراردادهاي وکالتي براي شما به همراه دارد، اصالت اين اسناد است. آيا وکالت نامه اي که به شما ارائه شده اصالت دارد؟ يعني، آيا حقيقتاً او از طرف مقابل وکالت دارد؟ آيا اين وکالت نامه داراي اعتبار است؟ آيا اين وکالت نامه حدود اختيارات وکيل را به طور کامل مشخص کرده است؟ همه اين ها سوالاتي است که در قراردادهاي وکالتي در ذهن شما مطرح مي شود.

نکات مهم در تنظيم قراردادهاي وکالتي:

در تنظيم قراردادهاي وکالتي بايد به چند نکته توجه کرد. اول اينکه در زمان تنظيم قرارداد حتماً اصل وکالت نامه را شخصاً ملاحظه کنيد. اصل وکالت نامه رسمي، وکالت نامه اي است که مهر برجسته دفتر اسناد رسمي بر روي آن حک شده باشد. تاريخ وکالت نامه را حتماً چک کنيد. حتماً به حدود اختيارات وکيل توجه کنيد. آيا وکيلي که روبروي شما قرار گرفته است، اختيار تنظيم اين قرارداد را دارد؟ آيا بر اساس وکالت نامه، وکيل مي تواند ثمن معامله را خودش دريافت کند؟ يا اينکه شما بايد اين مبلغ را به طرف قرارداد (اصيل) بپردازيد؟ اين موارد در متن وکالت نامه قيد شده و شما بايد در زمان تنظيم قرارداد به آن توجه کنيد. توصيه ما به شما اين است که از پذيرش وکالت نامه هاي عادي و دست نويس خودداري کنيد.

بررسي اصالت وکالت نامه هاي رسمي:

شما علاوه بر بررسي نکات فوق، مي توانيد اصالت وکالت نامه هاي رسمي را هم چک کنيد. با اين کار، شما از معتبر بودن آن اطمينان حاصل خواهيد کرد. شما مي توانيد طبق راهنمايي که در پايان اين ويدئو ارائه شده است، اصالت سند را بررسي کنيد. وب سايت سازمان ثبت اسناد و املاک کشور اين امکان را براي شما فراهم کرده است. با ارائه مشخصات سند رسمي، مي توانيد از اعتبار آن آگاه شويد. براي آشنايي با اين قابليت، حتماً اين ويدئو را تا پايان ملاحظه کنيد

http://asnafplus.ir/index.aspx?siteid=5&fkeyid=&siteid=5&pageid=474&videoid=179

نیمتا روزنامه های کثیرالانتشار کشور