کد مطلب : 68822 تاریخ مطلب : 1399/10/09 منبع : ايرانيان اصناف

سد معبر

راه عبود مردم را نبند

هيچ مرجعي نبايد شروطي را علاوه بر آنچه که در قانون آمده، براي صدور مجوز در نظر گيرد. حتي با توافق متقاضي صدور پروانه نيز نمي توان شرط زايدي را به او تحميل کرد. ما در ويدئو شماره 70 با عنوان در نظر گرفتن شروط زايد براي صدور پروانه» به اين موضوع پرداختيم. شرايط صدور مجوز از سوي هيأت مقررات زدايي و تسهيل صدور مجوزهاي کسب و کار بررسي مي شوند. بنابراين، مراجع صادرکننده مجوز بايد شرايط، هزينه ها، زمان و فرآيند صدور پروانه را به اين هيأت اعلام کنند. اين شرايط و ضوابط، پس از بررسي در درگاه ملي مجوزهاي کشور به نشاني www.g4b.ir اعلان مي گردند. سد معبر از تخلفاتي است که امروزه بسيار زياد شاهد آن هستيم. از دست فروشي و بساط گستري در معابر شهري گرفته تا چيدن لوازم و محصولات بيرون مغازه. البته گاهي اوقات برخي متکديان نيز اقدام به سد معبر مي کنند. سد معبر از نظر قوانين و مقررات شهرداري، تخلف است. وظيفه برخورد با متخلفين نيز با شهرداري است. بر اساس ماده (55) قانون شهرداري ها هيچ کس نمي تواند مانع عبور و مرور شهروندان شود. اگر کسي معابر عمومي را سد کند و مانع رفت و آمد شهروندان شود، متخلف است.

ضمانت اجراها:

شهرداري مي تواند با افرادي که معابر عمومي را مسدود مي کنند، برخورد کند. شهرداري براي اين کار نيازي به حکم قضايي ندارد. بنابراين، مي تواند رأساً نسبت به رفع سد معبر اقدام نمايد. البته بهتر است که شهرداري با حفظ کرامت خاطيان، ابتدا به آنها براي رفع سد معبر اخطار دهد. اگر شخصي که مزاحمت ايجاد کرده به سد معبر خاتمه ندهد، شهرداري مي تواند از ابزارهاي قهري استفاده کند.

http://asnafplus.ir/index.aspx?siteid=5&fkeyid=&siteid=5&pageid=474&videoid=173

نیمتا روزنامه های کثیرالانتشار کشور