کد مطلب : 7211 تاریخ مطلب : 1395/11/20 منبع : ايسنا

دريافت حق سرويس در رستوران‌ها غيرقانوني است

مدير کل نظارت بر شبکه هاي توزيعي و اقتصادي سازمان حمايت مصرف کنندگان و توليدکنندگان: دريافت حق سرويس تحت هر عنوان در رستورانها ، غيرقانوني است

اکبر تقوي شوازي در مورد دريافت حق سرويس در رستورانها گفت: بر اساس ماده 57 قانون اصلاح قانون نظام صنفي مصوب سال 1392 عرضه يا فروش کالا يا ارائه خدمت به بهايي بيش از نرخهاي تعيين شده و هر نوع عملي که منجر به افزايش بهاي کالا يا خدمت به زيان خريدار شود از مصاديق گرانفروشي است.
مديرکل نظارت بر شبکههاي توزيعي و اقتصادي سازمان حمايت مصرفکنندگان و توليدکنندگان افزود: نظر به اينکه دريافت مبلغي تحت عنوان حق سرويس موجب افزايش نرخ اغذيه و اشربه مورد عرضه در رستورانها و چلوکبابي ها ميشود، بنابراين اخذ هرگونه وجه اضافي علاوه بر نرخ هاي اعلامي در نرخنامه واحد صنفي غير قانوني است.
وي بيان داشت: اين امر تخلف گرانفروشي محسوب مي ميشود و با متخلفين برخورد ميشود.
مدير کل نظارت بر شبکه هاي توزيعي و اقتصادي سازمان حمايت مصرف کنندگان و توليدکنندگان گفت تصريح کرد: در رستورانها تمام هزينههاي مرتبط و عوارض قانوني در قيمت اغذيه و اشربه لحاظ شده است.
تقوي شوازي بيان داشت: تمام رستورانها در راستاي حمايت از حقوق مصرفکنندگان ملزم به نصب تابلو قيمت هستند و از آنجايي که دريافت هر گونه مبلغي تحت عنوان حق سرويس موجب افزايش نرخ اغذيه و اشربه مورد عرضه در رستورانها و چلوکبابيها ميشود، لذا اخذ هرگونه وجه اضافي مازاد بر نرخ مصوب و تحت هر عنوان ازجمله حق سرويس توسط رستورانها ممنوع است.
مديرکل نظارت بر شبکههاي توزيعي و اقتصادي سازمان حمايت با اشاره به ماده 91 قانون نظام صنفي و نيز بند ب مصوبه يکصد ويازدهمين جلسه هيات عالي نظارت بر سازمانهاي صنفي کشور افزود: از آنجايي که واحدهاي پذيرايي تحت پوشش ساير دستگاهها از جمله سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري (رستورانهاي بين راهي، سفره خانههاي سنتي و مهمان‍‍پذيرها ) علاوه بر دريافت پروانه فعاليت دستگاههاي اجرايي متبوع ، ملزم به اخذ پروانه کسب از اتحاديههاي صنفي مرتبط هستند؛ لذا به لحاظ تعيين و رعايت قيمت، عرضه کالا و خدمات تابع قانون نظام صنفي هستند.
وي افزود: بنابراين دريافت حق سرويس توسط اينگونه واحدها نيز تخلف محسوب شده و بر اساس قوانين تعزيرات حکومتي و نظام صنفي قابل پيگيري و رسيدگي است.
تقوي شوازي گفت: با توجه به غيرقانوني بودن دريافت حق سرويس توسط رستوران ها و چلوکبابي ها و صنوف مشابه، بديهي است هيچ سازمان يا ارگاني نظير اتحاديه صنفي و غيره قبل از کسب مجوزهاي قانوني نميتواند مجوزي براي اينکار صادر کند.
مدير کل نظارت بر شبکههاي توزيعي و اقتصادي سازمان حمايت مصرف کنندگان و توليدکنندگان گفت: مردم ميتوانند در صورت مشاهده هرگونه تخلف در اين زمينه، مراتب را از طريق تلفن 124 به سامانه دريافت و رسيدگي به شکايات مردمي سازمانهاي صنعت، معدن و تجارت استانها و يا اتحاديه مذکور در سراسر کشور اعلام تا مورد رسيدگي قرار گيرد.
وي همچنين از انجام نظارتهايمحسوس و غيرمحسوس بر عملکرد رستورانها خبر داد و گفت: اگر در اين نظارتها ، مواردي از تخلف مشاهده شود پيگيري و برابر قانون برخورد خواهد شد.

نیمتا روزنامه های کثیرالانتشار کشور