کد مطلب : 16829 تاریخ مطلب : 1396/05/16 منبع : اتاق اصناف ايران

ماليات بر ارزش افزوده

ماليات بر ارزش افزوده بايد از مصرف کننده دريافت شود نه توليد کننده

عضو کميسيون آموزش و تحقيقات مجلس شوراي اسلامي گفت: در اجراي قانون ماليات بر ارزش افزوده مشکلات زيادي وجود دارد که بايد مرتفع شود ضمن اينکه ماليات بر ارزش افزوده بايد از مصرف کننده دريافت شود نه توليد کننده .
سيدجواد ساداتي نژاد در گفت وگو با خبرنگار پارلماني اتاق اصناف ايران افزود: قانون ماليات بر ارزش افزوده با ايرادتي همراه است که اميد است در اصلاح اين قانون برطرف شود به گونه اي که در حال حاضر برخي بخش ها ماليات بر ارزش افزوده پرداخت نمي شود . در همه جاي دنيا ماليات بر ارزش افزوده از حلقه آخر گرفته ميشود در صورتي ما تمام صنايع کشور را درگير دريافت ماليات بر ارزش افزوده کرده ايم.
وي تصريح کرد: اين نوع نقايص در قانون به اين دليل است که حلقه نهايي را به درستي نمي شناسيم و بانک اطاعلاتي ضعيفي داريم و به همين دليل فشار را بر سر توليدکننده مي گذاريم در صورتي که توليد کننده وسط حلقه قرار گرفته و اصلاح قانون ماليات بر ارزش افزوده ضروري است.
ساداتي نژاد اظهارکرد: به عنوان نمونه دريافت ماليات بر ارزش افزوده از برخي باشگاههاي ورزشي منطقي نيست ؛ جمعيت جوان زيادي داريم که دولت نمي تواند براي اينها فضاي کالبدي ايجاد کند؛ سرانه ورزش فوق العاده پايين است و ما مجبوريم از بخش خصوصي کمک بگيريم و برخي از ورزشکاران از روي علاقه باشگاهي را ايجاد مي کنند که بعضا صرفه اقتصادي ندارند و تنها نيازهاي کشور به ورزش را مرتفع ميکنند و اينکه بخواهيم اين باشگاهها را ملزم به پرداخت ماليات برارزش افزوده کنيم عادلانه نيست.
وي افزود: اصلاح قانون ماليات بر ارزش افزوده با لايحه پيشنهادي دولت در کارگروه هاي اقتصادي بررسي و تجزيه و تحليل شده و بخش ها يا مواد آن هم در کميسيون اقتصادي دولت مطرح و به زودي براي تصويب به مجلس شوراي اسلامي خواهد آمد.

نیمتا روزنامه های کثیرالانتشار کشور