کد مطلب : 80052 تاریخ مطلب : 1402/11/18

عيد مبعث مبارک

عيد مبعث مبارک

در آن هنگامه ها مردي غمين با چشم تر هر شب

به کور نور در غار حرا ميرفت

همه شب با غمي سنگين

به بال مرغ انديشه

لبش خاموش بود ولي سر و پايش پر فرياد

به فرياد خدايي تا دل بي انتها ميرفت

تني لرزان دلي ترسان

و بيم از حق تعالي داشت

و در آن غار تنهايي روايي روشن از کروبيان عرش اعلا داشت!!!

سائل درمانده نااميد نگردد ، گر که بکوبد در سراي محمد (ص) ، اي که نداي اذان

رسيد به گوشت ، هان که به گوشت رسد نداي محمد (ص).

مبعث رسول اکرم بر همه مسلمانان جهان مبارکباد

نیمتا روزنامه های کثیرالانتشار کشور