کد مطلب : 80060 تاریخ مطلب : 1402/11/25

اعياد شعبانيه مبارک باد

تبريک اعياد شعبانيه

شعبان که همه سُرور و مهر است و صفا

باغي است ز گلهاي الهي ولا

هم عطر حسين دارد و عباس و علي

هم عطر علي اکبر و موعود خدا

سلام بر شعبان و اعيادش، سلام بر حسين و عباسش، سلام بر سجاد و سجودش، سلام بر نيمه شعبان و ظهور مولودش

ماه شادي آل الله مبارک باد

نیمتا روزنامه های کثیرالانتشار کشور