کد مطلب : 79955 تاریخ مطلب : 1402/10/12

تبريک روز زن و مادر

تبريک روز زن و مادر

زهرا که از فروغش عالم ضيا گرفته

دين نبي ز فيضش نشو و نما گرفته

مريم ز مکتب او درس حيا گرفته

جشني به عرش اعلي بهرش خدا گرفته

نیمتا روزنامه های کثیرالانتشار کشور