کد مطلب : 79745 تاریخ مطلب : 1402/04/27

يک صد و هفدمين اجلاسيه شوراي عالي استاندارد با رياست رئيس جمهور در راستاي ماده 34 قانون تقويت و توسعه نظام استاندار يکصد و هفدمين اجلاسيه شوراي عالي استاندارد با حضور رئيس جمهور برگزار شد

يک صد و هفدمين اجلاسيه شوراي عالي استاندارد با رياست رئيس جمهور در راستاي ماده 34 قانون تقويت و توسعه نظام استاندار برگزار شد و در اين نشست حسين طاهرمحمدي رئيس اتاق اصناف ايران نيز حضور يافت
نیمتا روزنامه های کثیرالانتشار کشور