کد مطلب : 17885 تاریخ مطلب : 1396/05/22

معافيت مالياتي

بخشنامه معافيت مالياتي ماده 172 اصلاحي قانون ماليات مستقيم مجلس شوراي اسلامي مصوب 1371/12/07 به جهت مشارکت خيرين و نيکوکاران در امور عام المنفعه

ماده 172:

100% وجوهي که به حساب هاي تعيين شده از طرف دولت به منظور بازسازي يا کمک و نظاير آن بصورت بلاعوض پرداخت مي شود و همچنين وجوه پرداختي يا تخصيصي و يا کمک هاي غير نقدي بلاعوض اشخاص اعم از حقيقي يا حقوقي جهت تعمير , تجهيز و احداث و يا تکميل مدارس دانشگاهها و مراکز آموزش عالي و مراکز بهداشتي و درماني و يا اردوگاههاي تربيتي و اسايشگاهها و مراکز بهزيستي و کميته امداد امام خميني (ره) و جمعيت هلالاحمر» وکتابخانه و مراکز فرهنگي و هنري (دولتي )طبق ضوابطي که توسط وزارتخانه هاي آموزش و پرورش , فرهنگ و آموزش عالي , بهداشت و درمان و آموزش پزشکي و امور اقتصادي و دارائي تعيين مي شود از درآمد مشمول ماليات عملکرد سال پرداخت منبعي که مودي انتخاب خواهد کرد قابل کسر است .
الف ـ صددرصد وجوه پرداختي اشخاص حقيقي و حقوقي براي کمک به انتفاضه فلسطين به حسابهاي بانکي که توسط وزارت امور اقتصادي و دارايي (سازمان امور مالياتي کشور) اعلام مي شود، به عنوان وجوه موضوع ماده (172) قانون مالياتهاي مستقيم ـ مصوب 1366ـ و اصلاحيه هاي بعدي آن تلقي و از درآمد مشمول ماليات عملکرد سال پرداخت و از منبعي که مودي انتخاب خواهد نمود، قابل کسر مي باشد.

جهت کسب اطلاعات بيشتر و همچنين آگاهي از مراکز دريافت وجوهات با آقاي سلامي به شماره 22293426 تماس حاصل نماييد.

نیمتا روزنامه های کثیرالانتشار کشور