کد مطلب : 38426 تاریخ مطلب : 1399/05/08 منبع : اتاق اصناف تهران

دستورالعمل نحوه استفاده از تبصره ماده 100ق.م.م ابلاغ خواهد شد

رئيس اتاق اصناف ايران درخصوص آخرين وضعيت تعاملات بين اين اتاق و سازمان امور مالياتي گفت: در ارتباط با نحوه رسيدگي به تعيين ماليات سال 1398 موديان صنفي از مدتي پيش مذاکرات متعددي با مسئولين سازمان امور مالياتي کشور داشتيم. در همين راستا چندين جلسه در هيئت رييسه به نحوه رويارويي با اين موضوع پرداختيم و در نهايت چند موضوع و محور اصلي در مذاکرات مورد توجه ما قرار داشت

سعيد ممبيني، رئيس اتاق اصناف ايران درخصوص آخرين وضعيت تعاملات بين اين اتاق و سازمان امور مالياتي گفت: در ارتباط با نحوه رسيدگي به تعيين ماليات سال 1398 موديان صنفي از مدتي پيش مذاکرات متعددي با مسئولين سازمان امور مالياتي کشور داشتيم. در همين راستا چندين جلسه در هيئت رييسه به نحوه رويارويي با اين موضوع پرداختيم و در نهايت چند موضوع و محور اصلي در مذاکرات مورد توجه ما قرار داشت.

سعيد ممبيني افزود: با توجه به تاکيد و پيگيري اي که سازمان امور مالياتي براي اجراي ماده 97 ق.م.م در سال 98 در دستور کار قرار داده بود پيش بيني ميکرديم ممکن است بعضي از مشاغل فاقد اسناد مالي باشند. در نتيجه در اجراي ماده 97 دچار مشکلاتي شوند. لذا با توجه به اينکه همچنان استفاده از ظرفيت تبصره ماده 100 ق.م.م وجود داشت، اين موضوع را مورد پيگيري قرار داديم و در چندين جلسه در تعيين ضرايب مربوطه به ماليات از روش تعيين به وسيله تبصره ماده 100 پيگيري هايي صورت گرفت.

ممبيني در ادامه تصريح کرد: البته همه مي دانند که در سال 98 ضمن اينکه دچار رکود اقتصادي بوديم، در عين حال در يک ماه پاياني سال به دليل شيوع بيماري کرونا کسب و کارها آسيب زيادي ديدند، لذا اين موضوع مدنظر قرار گرفت و بر آن تاکيد شد.

رئيس اتاق اصناف ايران تاکيد کرد: نهايتا دو نکته مهم اتفاق افتاد؛ با افزايش آستانه مبلغي که مي شود در مورد تبصره ماده 100 ق.م.م استفاده کرد، موفق شديم که معافيتها را از 10 برابر معافيت به 60 برابر افزايش دهيم. به اين ترتيب افراد بيشتري علاوه بر گروه سوم و احتمالا تعدادي از موديان گروه دوم هم که تا 60 برابر معافيت ميزان درآمدشان تعيين مي شود، مي توانند با استفاده از ظرفيتهاي قانوني تبصره ماده 100 ق.م.م نسبت به تعيين ماليات آن ها اقدام کنند.

ممبيني در پايان خاطرنشان کرد: امروز تقريبا اين موضوع را نهايي شد و به احتمال قريب به يقين فردا دستورالعمل نحوه استفاده از تبصره ماده 100 ق.م.م ابلاغ خواهد شد. انتظار و استدعا از دوستان عضو اجلاس اتاق و همينطور روساي اتاق هاي اصناف و اتحاديه ها اين است که به موديان صنفي اعلام کنند تا زمان ابلاغ دستورالعمل تحمل کنند. آنهايي که مي توانند از روش تبصره ماده 100 ق.م.م و يا از طريق ماده 97 اقدام به تسليم اظهارنامه و تعيين مالياتشان کنند. انشاء الله اقدامات صورت گرفته کمک کند تا بخشي از مضائق و مشکلات اقتصادي که براي اصناف پيش آمده رفع و هرچه زودتر شاهد رونق در کسب و کار باشيم

نیمتا روزنامه های کثیرالانتشار کشور