کد مطلب : 6130 تاریخ مطلب : 1395/07/01

رسته هاي تحت پوشش

تالار برگزاري جشن و مراسم

حداقل متراژلازم 200 متر

کرايه لوازم برگزاري مجالس

حداقل متراژ لازم 12 متر دفتر

چايخانه و قهوه خانه معمولي ( با ممنوعيت عرضه قليان)

حداقل متراژلازم 20 متر

چايخانه و قهوه خانه سنتي ( با ممنوعيت عرضه قليان)

حداقل متراژلازم 50 متر

خدمات تهيه غذا

حداقل متراژلازم 40 متر

تهيه و ارائه ساير اغذيه( فست فود)

حداقل متراژلازم 50 متر

فروش انواع پيتزا

حداقل متراژلازم 24 متر

ساندويچ فروشي

حداقل متراژلازم 18 متر

تهيه و بسته بندي غذاي سنتي

حداقل متراژ لازم 30 متر

ديزي سرا

حداقل متراژ لازم 30 متر

آبميوه بستني

حداقل متراژلازم 14 متر

آبميوه فروشي

حداقل متراژلازم 12متر

بستني فروشي

حداقل متراژلازم 12 متر

کافه تريا

حداقل متراژلازم 15 متر

کافه خودرو

حداقل متراژلازم براي دفتر 60 متر

رستوران

حداقل متراژ لازم 80 متر

آش و حليم

حداقل متراژ لازم 25 متر

سفره خانه سنتي

حداقل متراژ لازم 80 متر

طباخي

حداقل متراژ لازم 24 متر

کبابي و جگرکي

حداقل متراژ لازم 12 متر

کافه رستوران

حداقل متراژ لازم 100 متر

نیمتا روزنامه های کثیرالانتشار کشور