کد مطلب : 6778 تاریخ مطلب : 1395/08/22

تاريخچه شهرستان

بنابر مصوبه هيأت محترم وزيران در جلسه مورخ 1366/5/18 در راستاي تقسيمات كشوري، شهرستان شميران متشكل از 3 شهر با نام هاي تجريش- لواسان- اوشان، فشم، ميگون و بخش هاي تابعه؛ با مركزيت شهر تجريش ايجاد و تشكيل شد. در اين راستا كميسيون نظارت براصناف شهرستان شميرانات در سال 1381 تشكيل و اولين جلسه كميسيون نظارت براصناف در مورخ 1381/2/4 برگزار گرديد.

پس از تشکيل کميسيون نظارت بر اصماف شهرستان شميران، متعاقبا اتحاديه هاي صنفي حسب مقررات موضوعه از سال 1381 بطور متوالي تاسيس و نهايتا اين اتحاديه در سال 1382 بر اساس قانون و مقررات نظام صنفي با برگزاري انتخابات تأسيس و اولين هيأت مديره اتحاديه آقايان محمود عهدي پور تهراني، حاج محمد فرحزادي، رضا ملا زينلي، امير مير زماني و محسن آقا مولايي انتخاب و شروع به فعاليت نمودند و با همت و تلاش هيأت مديره وقت موفق به خريد محل اتحاديه گرديدند. سپس به دليل افزايش تعداد اعضاء تحت پوشش و بر اساس تصميم هيأت رئيسه وقت اتاق اصناف شميران و کميسيون نظارت به جهت نظارت بيشتر و بهتر و خدمات رساني به اعضا، تصميم به تفکيک اتحاديه به دو اتحاديه شامل اتحاديه تالارهاي پذيرايي و اغذيه فروشان شميران و اتحاديه رستوران داران و سلف سرويس شميران گرفته که به طور مجزا شروع به فعاليت نمودند.

قابل ذکر است رسته هاي شغلي تحت پوشش اين اتحاديه در حال حاضر شامل رسته هاي : تالارهاي پذيرايي، چايخانه و قهوه خانه سنتي(باممنوعيت عرضه قليان)، چايخانه و قهوه خانه معمولي (باممنوعيت عرضه قليان)، خدمات تهيه غذا ، غذا رساني و پذيرايي از ميهمانان در منازل، کرايه لوازم برگزاري مجالس ، تهيه و ارائه ساير اغذيه (فست فود) ، فروش انواع پيتزا، ساندويچ فروشي، فلافل فروشي و کافه تريا ميباشد.

شايان ذكر است وزيـران عضو كمـيسيون سياسي و دفـاعي در جلسه مورخ 1391/6/29 طي تصويـب نامه اي در خصـوص تقسـيمات كـشوري در استانهاي سمنان و تهران تصويب نمودند؛ روستاها، مزارع و مكانهاي سفيدستان، شمشك بالا، شمشك پايين، دربندسر، درود و جيرود از توابع دهستان رودبار قصران بخش رودبار قصران شهرستان شميرانات با يكديگر ادغام و به عنوان شهر شمشك شناخته مي شود.

هم اکنون چهارمين دوره هيأت مديره اتحاديه آقايان 1- امير امينيان ( رئيس) 2- ابوالفضل ربيعي (نائب رئيس اول) 3- فرهاد صالحي تجريشي ( نائب رئيس دوم) 4- امير مير زماني ( خزانه دار) 5- سيد محسن مير زماني ( دبير) آقاي جلال احمدي ( بازرس هيأت مديره) مشغول فعاليت بوده و با همت و تلاش خويش و کمک هاي مالي اعضاء تحت پوشش توانستند محل جديدي براي اتحاديه خريداري و با بهره مندي از تکنولوژي روز در انجام وظايف و ارائه خدمات به اعضاء محترم در حدود مقررات مشغول بوده و خواهان همکاري و دريافت پيشنهادات تمامي اعضاء محترم در حسن انجام وظايف محوله ميباشند.
نیمتا روزنامه های کثیرالانتشار کشور