کد مطلب : 68887 تاریخ مطلب : 1399/11/04 منبع : https://www.rst-teh.ir/Home/News/9499

طرح مشوق بيمه اي براي کارفرمايان

در طرح مشوق بيمه اي حق بيمه سهم کارفرما بعلاوه 3 درصد سهم بيمه بيکاري(جمعا به ميزان 23 درصد حداقل دستمزدتعيين شده از سوي شورايعالي کار) که در چهارچوب اين دستورالعمل ماهانه از سوي دولت (دستگاه هماهنگ کننده ) به حساب کارفرما واريز مي گردد.

همکار گرامي به استحضار مي رساند

حسب نامه شماره 143986 مورخ 10/8/1399 وزير محترم کار و رفاه اجتماعي و اجراي مشوق بيمه اي کارفرمايان از تاريخ 1/9/1399 براي ايجاد تحرک بخشي بيشتر و رونق بازرا کار و کاهش اثرات منفي بيماري کرونا بر بنگاه هاي اقتصادي با هدف ايجاد اشتغال براي ترغيب و تشويق کارفرمايان به استفاده از نيروي کار جديد( فارغ التحصيل دانشگاهي داراي مدرک ليسانس و بالاتر ) دستورالعمل اجرايي طرح مشوق بيمه اي جهت اطلاع اعضاي محترم اتحاديه رستوران و سلف سرويس هاي تهران اعلام مي گردد.

در طرح مشوق بيمه اي حق بيمه سهم کارفرما بعلاوه 3 درصد سهم بيمه بيکاري(جمعا به ميزان 23 درصد حداقل دستمزدتعيين شده از سوي شورايعالي کار) که در چهارچوب اين دستورالعمل ماهانه از سوي دولت (دستگاه هماهنگ کننده ) به حساب کارفرما واريز مي گردد.

اين معافيت به ازاي هر نفر نيروي جديد حداکثر 2 ماه براي کارفرمايان لحاظ مي گردد.

جهت دريافت دستورالعمل لينک زير را کليک نماييد

http://moshavegh.mcls.gov.ir/encouragement/mo/mcls/downloadrull?1611127735


نیمتا روزنامه های کثیرالانتشار کشور