کد مطلب : 68997 تاریخ مطلب : 1399/12/12 منبع : اتاق اصناف شميرانات

سياستهاي حمايتي

سياستهاي فعال بازار کار

در راستاي اجراي سياستهاي کلي اشتغال به منظور حفظ فرصتهاي شغلي و ايجاد اشتغال پايدار و حمايت از کار افرينان و ايجاد انگيزه براي کارجويان جهت ورود به بازار کار ،سياستهاي فعال بازار کار با 4 رويکرد اعطاي يارانه ي دستمزد،طرح مشوق هاي بيمه اي ،طرح کارورزي و طرح جديد مهارت آموزي توسط وزارت تعاون ،کار و رفاه اجتماعي طراحي و در حال اجرا است .دردوراني که بسياري از فعالان اقتصادي به دليل شيوع بيماري کرونا متضرر گرديده و يا مجبور به تعديل نيروي کار خود شده اند اين گونه سياستهاي مشوقانه با همکاري کار فرمايان و مشارکت کار جويان مي تواند در فعال سازي بخش

بيمه .pdfيارانه .pdf.مهارت اموزي.pdfقتصاد کشور تاثير گذار باشد

نیمتا روزنامه های کثیرالانتشار کشور