کد مطلب : 73208 تاریخ مطلب : 1400/03/26 منبع : اصناف پلاس

فعاليت صنفي در شبکه هاي اجتماعي

فعاليت صنفي در شبکه هاي اجتماعي

بدون دريافت پروانه کسب، به هيچ وجه امکان فعاليت صنفي وجود نخواهد داشت. اگر شخصي بدون گرفتن پروانه به فعاليت بپردازد، طبق ماده (27) قانون نظام صنفي، فعاليت وي متوقف مي شود. در اينجا تفاوتي ندارد که آن فعاليت از طريق فضاي مجازي صورت گيرد يا فضاي حقيقي. بنابراين، براي فعاليت صنفي در شبکه­ هاي اجتماعي و عرضه کالا و خدمات نيز بايد پروانه کسب أخذ شود. اما بايد به آيين نامه اجرايي مواد (2)، (12) و تبصره ماده (87) قانون نظام صنفي هم توجه کرد تا درک درستي در خصوص فعاليت صنفي در شبکه هاي اجتماعي و الزامات آن به دست آيد.

تعريف کسب و کارهاي مجازي:

اولين بند از اولين ماده آيين نامه فوق، به تعريف کسب وکار مجازي پرداخته است که بي ارتباط با فعاليت صنفي در شبکه هاي اجتماعي نيست. بر اين اساس کسب و کار مجازي داراي ويژگي هايي است. راه اندازي و مديريت آن مي تواند تحت نظر شخص حقيقي يا حقوقي انجام شود. کالا و خدمات در اين کسب و کار قابل ارائه اند. ارائه کالا يا خدمات مي تواند به صورت مستقيم يا غيرمستقيم باشد.

علاوه بر اين:

همچنين، ممکن است اين عرضه به صورت کلي يا جزئي به عمده فروشان، خرده فروشان و مصرف کنندگان باشد. عرضه محصولات از طريق ابزارهاي ارتباط از راه دور مثل سايت يا اپليکيشن انجام مي شود.

نکته:

نکته بسيار مهمي که وجود دارد اين است که آيين نامه، به سايت و اپليکيشن صرفاً از باب نمونه اشاره کرده است. آنچه اهميت دارد، استفاده از ابزارهاي ارتباط از راه دور است. بنابراين، شبکه هاي اجتماعي هم مصداق ابزارهاي ارتباط از راه دور محسوب شده و مشمول آيين نامه مي شوند. با اين مبنا فعاليت صنفي در شبکه هاي اجتماعي هم نيازمند اخذ مجوز است.

عدم امکان صدور پروانه کسب براي شبکه هاي اجتماعي:

همان طور که اشاره شد، فعاليت صنفي در شبکه هاي اجتماعي هم نياز به مجوز دارند و مشمول آيين نامه فوق هستند. اما بر اساس رويه هاي جاري، امکان صدور پروانه کسب براي فعاليت در شبکه هاي اجتماعي وجود ندارد. نکته مهم آنجا است که صدور پروانه کسب و نماد اعتماد الکترونيکي به هم وابسته اند. يعني اگر نماد اعتماد الکترونيکي از سوي مرکز توسعه تجارت الکترونيکي صادر نشود، امکان صدور پروانه هم وجود ندارد.

بنابراين:

اکنون، با توجه به دستورالعمل اعطاي نماد، امکان صدور نماد اعتماد الکترونيکي براي فعاليت صنفي در شبکه هاي اجتماعي وجود ندارد. پس، پروانه کسبي هم نمي تواند براي اين دسته از فعاليت ها صادر شود؛ مگر آنکه سايتي به عنوان پشتيبان وجود داشته باشد و براي آن پروانه کسب أخذ شده باشد. در اينجا مي توان براي سايت پروانه کسب گرفت و در شبکه هاي اجتماعي هم به فعاليت پرداخت. البته، آن دسته از شبکه هاي اجتماعي که بر اساس قوانين جاري، فعاليت آنها ممنوع اعلام نشده باشد.

https://asnafplus.ir/%d9%81%d8%b9%d8%a7%d9%84%db%8c%d8%aa-%d8%b5%d9%86%d9%81%db%8c-%d8%af%d8%b1-%d8%b4%d8%a8%da%a9%d9%87-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%a7%d8%ac%d8%aa%d9%85%d8%a7%d8%b9%db%8c/

نیمتا روزنامه های کثیرالانتشار کشور