کد مطلب : 75574 تاریخ مطلب : 1402/02/10 منبع : https://mosms.ir/2023/04/29/4052/

رئيس اتاق اصناف در نامه‌‍‌اي خطاب به روساي اتاق‌هاي صنفي و اتحاديه‌هاي کشور، شيوه‌نامه‌ اجراي قانون تسهيل صدور مجوزها و اتصال مجوزهاي صنفي ب

رئيس اتاق اصناف در نامه‌‍‌اي خطاب به روساي اتاق‌هاي صنفي و اتحاديه‌هاي کشور، شيوه‌نامه‌ اجراي قانون تسهيل صدور مجوزها و اتصال مجوزهاي صنفي ب

رئيس اتاق اصناف در نامه‍اي خطاب به روساي اتاقهاي صنفي و اتحاديههاي کشور، شيوهنامه اجراي قانون تسهيل صدور مجوزها و اتصال مجوزهاي صنفي به درگاه ملي مجوزها را ابلاغ کرد.

به گزارشخبرگزاري مهر، قاسمنودهفراهاني رئيس اتاق اصناف ايران در نامهاي خطاب به رؤساي اتاقهاي صنفي و اتحاديههاي کشور، شيوهنامه اجراي قانون تسهيل صدور مجوزها و اتصال مجوزهاي صنفي به درگاه ملي مجوزها را ابلاغ کرد.

در اين نامه مجوزهاي صنفي به 2 عنوان مجوزهاي ثبت محور» و تأييد محور» تفکيک شده است

نیمتا روزنامه های کثیرالانتشار کشور