کد مطلب : 75585 تاریخ مطلب : 1402/02/16 منبع : اصناف پلاس

اصناف پلاس

طرح آموزشي و پژوهشي اتاق اصناف شميرانات

/در ادامه طرح آموزشي و پژوهشي اتاق اصناف شميرانات با عنوان دوره آموزش جامع قانون و مقررات نظام صنفي، ويدئوي آموزشي مربوط به ماده 3 قانون نيز اضافه شد. در اين ويدئو، علاوه بر توضيحات مربوط به ماده 3 قانون، در خصوص دو آيين نامه اجرايي موضوع اين قانون نيز توضيحات کاملي ارائه شده است.
?مدت زمان ويدئو: 1 ساعت و 3 دقيقه.

لينک مشاهده ويديو:

https://asnafplus.ir/%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85-%D8%B5%D9%86%D9%81%DB%8C/

نیمتا روزنامه های کثیرالانتشار کشور