کد مطلب : 75643 تاریخ مطلب : 1402/03/08 منبع : اتاق اصناف شميرانات

اختلال در سامانه درگاه ملي مجوزها به سرعت برطرف شود سياح، رئيس مرکز مطالعات، پايش و بهبود محيط کسب و کار وزارت اقتصاد گفت: همچنان اشکال‌هاي فني در درگاه‌هاي برخي دستگاه‌هاي صدور مجوز وجود دارد که بايد به سرعت برطرف شود

اختلال در سامانه درگاه ملي مجوزها به سرعت برطرف شود سياح، رئيس مرکز مطالعات، پايش و بهبود محيط کسب و کار وزارت اقتصاد گفت: همچنان اشکال‌هاي فني در درگاه‌هاي برخي دستگاه‌هاي صدور مجوز وجود دارد که بايد به سرعت برطرف شود

در همايش يک روزه آشنايي با راهبردهاي جديد سازمان سرمايه گذاري و کمکهاي اقتصادي و فني ايران که با حضور مديران کل امور اقتصادي و دارايي استانهاي سراسر کشور و معاونان اقتصادي آنها برگزار شد، گفت: ادارات کل امور اقتصادي و دارايي در استانها کمک کنند تا دستگاهها در زمينه صدور مجوزها توجيه شوند تا در اين زمينه خطاها را به حداقل ممکن کاهش يابد.
سياح ادامه داد: در زمينه شکايتهاي مردمي نيز شاهد هستيم که برخي از دستگاهها يا اطلاع از مقررات ندارند و يا خود را به ندانستن ميزنند که در اين زمينه نيز بايد اقدامات لازم صورت گيرد.
سياح با اشاره به اينکه هنوز مردم از منافع اجراي اين پروژه به طور کافي منتفع نشده اند، اظهار داشت: هنوز برخي دستگاهها مردم را به حضور فرا ميخوانند، شرايط و مدارک اضافي مطالبه ميکنند و بدون علت درخواستها را رد ميکنند و در صدور مجوزها نيز تاخير دارند.
رئيس مرکز مطالعات، پايش و بهبود محيط کسب وکار وزارت اقتصاد گفت: همچنان اشکالات فني در درگاههاي برخي دستگاهها وجود دارد که اين نيز از معضلاتي است که هنوز وجود دارد و بايد به سرعت بر طرف شود.
سياح در ادامه با اعلام خبر بروز رساني سامانه ثبت شکايات در درگاه ملي مجوزها نيز گفت: اين هفته اين سيستم بروز رساني ميشود و ويژگي اين سامانه اين است که متقاضي درخواست ميدهد و در پايان زمان مشخص نتيجه صدور يا نپذيرفتن صدور مجوز به وي اعلام ميشود.
رئيس مرکز مطالعات، پايش و بهبود محيط کسب وکار وزارت اقتصاد در پايان نيز گفت: اگر مجوز صادر نشود از طريق خود سامانه به متقاضي اعلام خواهد شد و چنانچه متقاضي شکايتي از روند صدور دارد اين شکايت را ثبت کند تا دوباره بررسي شو
د.

نیمتا روزنامه های کثیرالانتشار کشور