کد مطلب : 75611 تاریخ مطلب : 1402/02/23

ماليات برحقوق سال 1402

ماليات برحقوق سال 1402

?? نرخ ماليات بر حقوق و ميزان معافيت از آن براي دو دسته از اشخاص مهم است. چه کارمندهايي که براي شرکت ها، اتاق ها و اتحاديه هاي صنفي کار مي کنند و چه تمامي واحدهاي صنفي که از خدمات کارگران استفاده مي نمايند.
?? در اين خصوص از شما دعوت مي کنيم از طريق لينک زير، با نرخ ماليات سال 1402 و معافيت هاي مربوطه آشنا شويد.
https://b2n.ir/z02727

نیمتا روزنامه های کثیرالانتشار کشور